• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Góc văn thơ

Thơ: Khóc Mẹ

Một Kiếp Người,
Cuốn “Trường Thiên Tiểu Thuyết”.
Đóng sách lại rồi, về cõi hư vô !
Mẹ ra đi cho tim con trống vắng :'((
Ôn buồn đau, lặng lẻ nước mắt rơi !
Nước mắt rơi, và nước mắt cứ rơi :'((
Để thấu hiểu: nỗi niềm đang mất mát ! ! !

Thảo Hiền

Tác giả tiếc thương Mẹ khi thân mẫu ra đi.

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.