• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Đời sống

Chính phủ Canada giới thiệu luật mới để bảo vệ người mua xe

Chính phủ Canada đã đệ trình lên Thương viện dự luật “Nâng mức an toàn xe cho người dân Canada”, nhằm tăng quyền hạn của chính phủ Canada đối với hãng xe, để bảo vệ người dân.

The Strengthening Motor Vehicle Safety for Canadian Act, tạm dịch Đạo luật nâng mức an toàn xe cho người dân Canada,  khi được thông qua sẽ cho phép Bộ trưởng Giao thông vận tải ra lệnh thu hồi những xe không đủ mức an toàn, buộc các hãng xe phải sửa xe lỗi miễn phí và cấm bán những loại xe bị lỗi ra ngoài thị trường cho đến khi đã sửa lỗi.

Thêm vào đó, việc thay đổi trong đạo luật này là sẽ phạt những hãng xe nào vi phạm, điều ày sẽ buộc các hãng xe phải cẩn thận hơn trong quá trình sản xuất của mình.

Theo giải thích của chính phủ, điều này sẽ buộc các hãng xe nâng cao chất lượng xe, tạo thêm sự an toàn vào bảo vệ người tiêu dùng Canada.

Tin liên quan