• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Đời sống

Alberta tìm kiếm giải pháp cho mức lương tối thiểu

Như đã cam kết trước đây, chính phủ tỉnh Alberta sẽ lắng nghe các doanh nghiệp và người lao động, nhằm tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề mức lương tối thiểu tại tỉnh này.

Các thảo luận sẽ được tổ chức vào tháng tới giữa các bên liên quan như: các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và những người có thu nhập thấp. Các vấn đề thảo luận bao gồm tăng lương, bữa ăn và các khoản trừ và nhiều vấn đề liên quan khác.

Theo bộ trưởng Bộ Lao động, Christina Gray, cho biết, chính phủ của bà cam kết mang lại mức lương tối thiểu lên đến $15 mỗi giờ làm việc, nhằm giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp có thể trang trải các khoản chi phí cho gia đình. Và chính phủ tỉnh Alberta muốn lắng nghe những ý kiến trực tiếp của những người liên quan, nhằm mang lại một giải pháp toàn diện nhất.

Theo thống kê, có khoảng 59,000 người dân Alberta đang làm việc với mức lương tối thiểu, trong đó phần lớn là phụ nữ, chiếm 61%; khoảng 43% trong số họ làm việc full time và gần 77% có công việc cố định.

Cũng theo thống kê của chính phủ Alberta, hơn 300,000 người dân Alberta hiện đang làm việc với mức lương dưới $15 mỗi giờ, hơn 50% trong số đó là những người trụ cột trong gia đình hay vợ hoặc chồng của họ. Trong đó có hơn 33,000 người độc thân đang nuôi con nhỏ.

 

Tin liên quan