• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Thời sự, Đời sống

Calgary: Thuế nhà đất tăng 6.1%

Người dân Calgary sẽ nhận được thư thông báo chi tiết về thuế nhà đất, trong những ngày sắp tới.

Có khoảng 480,000 thư báo đã được gửi ra vào hôm thứ 6 ngày 27/05, với mức tăng chốt ở mức 6.1%. Hạn cuối nộp thuế là vào ngày 30/06, nếu không nộp đúng hạn sẽ bị phạt 7% tiền lời vào ngày 01/07 và ngày 01/10.

Những người không nhận được thư báo thuế có thể gọi điện lên chính quyền thành phố ở số 3-1-1 vào tuần đầu tiên của tháng 6 để biết thêm chi tiết.

Cùng với người dân Calgary, người dân Edmonton cũng đã nhận được thư báo thuế nhà đất (properties tax), tại Edmonton cũng có mức thuế tăng nhẹ.

Tin liên quan