• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Định cư

Canada thông báo đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ bảo lãnh

Trong thông báo được chính phủ Canada công bố vào ngày 13/06 vừa qua, chính phủ Canada sẽ thúc đẩy việc giải quyết sự tồn đọng hồ sơ bảo lãnh diện vợ/chồng theo như cam kết.

Hằng năm, chính phủ Canada giới hạn số lượng giải quyết hồ sơ bao lãnh theo như kế hoạch đã định. Tuy nhiên, trong năm 2016 này, chính phủ Canada muốn ưu tiên cho các hồ sơ bảo lãnh diện vợ/chồng, với mong muốn vợ/chồng được đoàn tụ sớm hơn. Theo đó, chính phủ sẽ ưu tiên và tăng thêm 14,000 hồ sơ bảo lãnh diện vợ/chồng, nâng tổng số sồ hơn được giải quyết trong năm 2016 lên thành 64,000 hồ sơ.

Theo thông tin của chính phủ cho biết, trong những năm qua, đã có rất nhiều hồ sơ bảo lãnh diện vợ/chồng được gửi đến cơ quan di trú Canada, tuy nhiên số lượng hồ sơ được giải quyết mỗi năm lại có giợi hạn, chính vì thế đã tạo sự ứ đọng trong việc giải quyết các hồ sơ. Chính vì vậy mà chính phủ Canada muốn tăng số lượng hồ sơ được giải quyết nhằm giảm tình trạng ứ đọng và giảm thời gian chờ đợi cho các hồ sơ bảo lãnh diện vợ/chồng.

Theo thông báo của chính phủ Canada, chính phủ đã dành khoản ngân sách $25 triệu đô trong Ngân sách 2016 (2016 Budget) để hỗ trợ cho việc giảm ứ đọng hồ sơ bảo lãnh.

Việc áp dụng này sẽ có hiệu lực trên những hồ sơ được nhận trong và ngoài Canada.

Nếu những ai đã gửi hồ sơ bao lãnh diện vợ/chồng đi, cơ quan di trú Canada sẽ liên khi họ cần thêm thông tin cho hồ sơ, người nộp hồ sơ không cần thiết phải liên lạc với cơ quan di trú.

Và nếu những ai đã được cơ quan di trú liên lạc, thì theo lời khuyên từ họ, hãy nhanh chóng liên lạc với họ theo thời gian đã được thông báo, để đảm bảo hồ sơ được xem xét đúng hạn và không làm ảnh hưởng đến những hồ sơ khác.

Tin liên quan