• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Định cư

Chương trình lao động tại Canada mới với thời gian duyệt hồ sơ chỉ 2 tuần

Chính phủ Canada đã công bố một chương trình thu hút lao động nước ngoài mới với tên gọi “Global Talent Steam” một phần của chương trình Temporary Foreign Worker, với thời gian xét duyệt hồ sơ tối đa là 2 tuần.Với Global Talent Stream, người đăng ký sẽ chỉ mất thời gian 2 tuần để có được giấy phép lao động (work permit) tại Canada, chương trình này dành cho những người có tay nghề cao sẽ được bắt đầu vào ngày 12/06/2017 tới đây.

Global Talent Stream cũng là một phần trong chiến lược thu hút lao động có tay nghề của chính phủ Canada nhằm giúp bổ sung nguồn nhân lực cho các công ty có nhu cầu tuyển dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và mang lại việc làm cho tầng lớp trung lưu của Canada.

Với chương trình Global Talent Stream, các công ty tại Canada dự kiến sẽ có thể tuyển dụng các công nhân nước ngoài có tay nghề cao một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn thay vì phải đợi cả năm trời như hiện nay.

Chính phủ Canada đang tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, xem xét thị trường lao động và tìm kiếm những ý kiến của các bên liên quan để đưa ra danh sách những công việc được ưu tiên trong chương trình này, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 12/06 tới đây.

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.