• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Định cư

Canada thay đổi tuổi trẻ em lệ thuộc được đi theo các diện bảo lãnh

Chính phủ Canada hôm nay, ngày 03/05/2017, đã chính thức công bố việc thay đổi độ tuổi con cái lệ thuộc cha me (dependent child) được đi “ăn theo” trong các hồ sơ bảo lãnh, nhằm giúp mở rộng đối tượng được đoàn tụ với gia đình.Theo đó, như đã hứa trước đây, chính phủ Canada đã tăng tuổi được “ăn theo” trong các hồ sơ định cư Canada từ 19 tuổi thành 22 tuổi.

Việc thay đổi này sẽ được áp dụng bắt đầu vào mùa Thu năm nay, nghĩa là bắt đầu vào ngày 24/10/2017. Việc thay đổi này cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các chương trình định cư thuộc Bộ di trú Canada, trong đó bao gồm cả diện tị nạn. Và những người từ 22 tuổi trở lên nhưng vẫn sống dựa vào cho mẹ do tình trạng sức khỏe hay trong tình trạng tâm thần vẫn được xem là trẻ em lệ thuộc cha mẹ (dependent children).

Theo giải thích của chính phủ Canada, việc thay đổi này nhằm tăng đối tượng được định cư tại Canada, giải quyết các mối quan tâm về vấn đề nhân đạo và sự an toàn cho các gia đình tị nạn. Việc thay đổi này cũng nhằm giúp cải thiện nền kinh tế Canada vì sẽ có thêm người trẻ tuổi được định cư Canada.

Giúp các gia đình được đoàn tụ là một trong những cam kết về vấn đề định cư của chính phủ Canada, chính vì vậy mà chính phủ Canada gần đây đã có những thay đổi nhằm thực hiện cam kết của mình và cũng nhằm tạo sự dễ dàng hơn trong vấn đề nhập cư.

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.