• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Đời sống

Hàng ngàn người dân Alberta kêu gọi chấm dứt việc thay đổi giờ

Hơn 75% những người dân Alberta tham gia một cuộc khảo sát trên mạng của chính phủ tỉnh cho biết họ muốn chấm dứt việc thay đổi giờ tại tỉnh Alberta. 25% số người còn lại nói rằng muốn giữ nguyên việc thay đổi giờ, trong số đó 33% đến từ Edmonton.

Alberta có 2 lần thay đổi giờ trong năm, lần đầu vào giữa tháng 3 và lần thứ hai vào đầu tháng 11 hàng năm. Chính vì vậy, vào tháng 4 năm nay, thành viên Hội đồng lập pháp tỉnh Alberta (MLA) thuộc Đảng NDP, Thomas Dang, đã đệ trình dự luật số 203 (Bill 203) nhằm kêu gọi việc chấm dứt sự thay đổi giờ này.

Theo một số thành viên Hội đồng lập pháp tỉnh Alberta cho biết, họ luôn nhận được các cuộc gọi phàn nàn sau những lần thay đổi giờ, chính vì vậy mà họ đã đệ trình dự luật nói trên ra trước quốc hội tỉnh nhằm chấm dứt sự nổi giận của người dân.

Trong khi Alberta vẫn áp dụng việc thay đổi giờ thì Saskatchewan, B.C và một số nơi tại Ontario không áp dụng việc thay đổi giờ này.

Theo một thành viên Hội đồng lập pháp tỉnh cho biết, họ sẽ thành lập một tiểu ban nhằm lấy ý kiến người dân trong mùa thu tới đây để thu thập ý kiến người dân tại các thành phố Edmonton, Calgary, Lethbridge và Grande Prairie. Đồng thời tiểu ban này cũng sẽ có những cuộc gặp với các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận nhằm tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề nói trên. Sau khi lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp, tiểu ban này sẽ báo cáo lại với quốc hội vào ngày 04/10/2017 để quốc hội bỏ phiếu định đoạt.

Nếu Bill 203 được thông qua, Alberta sẽ thành lập một múi giờ mới có tên “Alberta Standard Time” và sẽ chấm dứt việc thay đổi giờ vào ngày 02/11/2018.

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.