• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Chính trị

Tân Hội đồng thành phố Edmonton tuyên thệ nhận nhiệm vụ

13 thành viên của Tân hội đồng thành phố Edmonton đã tuyên thệ nhận nhiệm vụ vào sáng nay, thứ 3 ngày 24 tháng 10, tại Hội trường thành phố (City Hall). Theo một bản tin công bố của chính quyền thành phố thì đây là một Hội đồng “lịch sử” và “đáng để ghi nhớ”.

Trong cuộc bầu cử vào thứ 2, ngày 16 tháng 10 vừa qua, người dân Edmonton đã bầu ra 4 nghị viên mới, trong đó: Jon Dziadyk khu vực Ward 3; Aaron Paquette khu vực Ward 4; Sarah Hamilton khu vực Ward 5; và Tim Cartmell đại diện khu vực Ward 9, cùng với các nghị viên đương nhiệm tái cử là: Adrew Knack thuộc khu vực Ward 1; Bed Esslinger thuộc khu vực Ward 2; Scott McKeen thuộc khu vực Ward 6; Tony Caterina thuộc khu vực Ward 7; Ben Henderson thuộc thu vực Ward 8; Michael Walters thuộc khu vực Ward 10, Mike Nickel thuộc khu vực Ward 11 và Mohinder Banga thuộc khu vực Ward 12.

Trong đó nghị viên Paquette là nghị viên thành phố Edmonton đầu tiên là người bản địa, người Metis.

Những ai sắp thi quốc tịch Canada nên nhớ, câu này chắc chắn sẽ có trong các bài thi quốc tịch: Người Metis là ai? Người Metis là người lai giữa người thổ dân và người Châu Âu di cư sang Canada. Người Metis là một trong 3 nhóm người bản địa của Canada.

Hội đồng thành phố nhiệm kỳ mới cũng chứng kiến số lượng nghị viên là phụ nữ tăng gấp đôi so với Hội đồng thành phố nhiệm kỳ trước, tăng từ con số 1 nữ nghị viên lên 2 nữ nghị viên, mà theo thị trưởng thành phố Edmonton thì điều đó vẫn chưa đủ.

Đương nhiệm thị trưởng Edmonton, Don Iveson, tái đắc cử chức thị trưởng thành phố Edmonton nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

Các nghị viên và thị trưởng thành phố đã tuyên thệ nhận nhiệm vụ trước mặt thẩm phán thuộc tòa án The Court of Queen’s Bench. Sau buổi lễ tuyên thệ, thị trưởng và Hội đồng thành phố đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên tại phòng họp hội đồng.

Tân Hội đồng thành phố Edmonton sẽ làm việc trong nhiệm kỳ 4 năm tới, cho tới cuộc bầu cử tiếp theo vào tháng 10 năm 2021.

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.