• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Đời sống

GM Canada muốn xây dựng nhà máy phát điện tái tạo năng lượng

Hãng sản xuất ô tô General Motors của Canada đang đề xuất xây dựng một dự án năng lượng tái tạo tại chính nhà máy St. Catharines Propulsion Plant ở Ontario, một nỗ lực đầu tiên giúp các nhà sản xuất ôtô mà ước tính sẽ giảm 77% khí thải nhà kính.

Dự án đề xuất xây dựng một nhà máy đồng phát điện 6,4 megawatt sử dụng khí sinh học làm nhiên liệu để sản xuất điện và thu hồi năng lượng nhiệt để cấp điện và nhiệt cho nhà máy St. Catharines sản xuất động cơ V6 và V8 và truyền động GF6.

GM Canada cho biết, ngoài việc giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính, dự án cũng sẽ làm giảm chi phí điện năng, cải thiện khả năng cạnh tranh lâu dài của cơ sở.

Nhà sản xuất ô tô này cho biết một khi dự án được đưa vào sử dụng vào giữa năm 2019, năng lượng sạch sẽ chiếm khoảng 32% đáp ứng hầu hết mọi hoạt động của con người trên toàn thế giới.

Dự án này đồng hợp tác với Alectra Utilities, Integrated Gas Recovery Services và chương trình Target GHG do Bộ nghiên cứu, Đổi mới và Khoa học tài trợ (the Ministry of Research, Innovation and Science).

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.