• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Video

Ban nhạc hải quân Mỹ hát Trống côm khi tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng

hai-quan-my

Nguồn Youtube

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.