• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Video

Cảnh sát giao thông ăn hối lộ nhưng “có tâm” khi thối lại tiền :)

an-hoi-lo

Nguồn Youtube

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.