• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Định cư, Đời sống

Bộ di trú Canada bắt đầu gửi email mời người được chọn nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ/ông bà

dinh-cu-canada-dien-bao-lanh-ong-ba-cha-me

Bộ Di trú, Nhập cư và Quốc tịch Canada (IRCC) đã bắt đầu gửi thư mời trong tuần này tới các người bảo lãnh tiềm năng cho chương Chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà.

Trong cập nhật vào ngày 19 tháng 3, IRCC đã thông báo rằng các người bảo lãnh tiềm năng đã được lựa chọn ngẫu nhiên và có 60 ngày kể từ ngày mời để hoàn thành việc nộp đơn.

Năm ngoái, IRCC đã giới thiệu các thủ tục mới cho Chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà, hoặc PGP, bao gồm bước đầu tiên yêu cầu công dân Canada và người thường trú phải nộp đơn yêu cầu bão lảnh trên mạng.

Năm nay, IRCC chấp nhận mẫu yêu cầu trên mạng từ những người bảo lãnh tiềm năng từ giữa ngày 2 tháng 1 và ngày 1 tháng 2. Sau đó chọn ngẫu nhiên những cá nhân đã gửi mẫu yêu cầu bảo lãnh.

IRCC cho biết nếu không nhận đủ 10,000 hồ sơ từ những người bảo lãnh tiềm năng, có thể sẽ có thêm một vài vòng để mời thêm được tổ chức vào cuối năm 2018.

Các cá nhân đã gửi mẫu bảo lãnh và đã được chọn hiện sẽ được IRC liên hệ qua email. IRCC khuyến khích những người đã hoàn thành và đã gửi kiểm tra hộp thư đén và mục thư rác trong tài khoản mà họ sử dụng.

Một tính năng mới được thêm vào cho phép những người bảo lãnh tiềm năng tiềm kiếm dãy số xác nhận của họ và so sách với danh sách của những người được mời.

Những cá nhân đã mất hoặc quên số xác nhận có thể hoàn thành mẫu trực tuyến mới và tìm ra trong vòng 10 ngày nếu họ được mời.

IRCC cho biết họ đã giới thiệu quá trình lựa chọn ngẫu nhiên và mẫu yêu cầu bảo lảnh cho chương trình tại trợ PGP để nhanh chóng theo dõi quá trình nộp đơn.

Năm ngoái, IRCC đã tăng gấp đôi số lượng cho PGP từ 5,000 đến 10,000 để giúp nhiều công dân Canada mang người thân họ tới Canada.

Quá trình mới cũng ủng hộ những người nộp đơn hoàn chính , có nghĩa là những người gửi mẫu trong vòng gần đây nhất vẫn có thể được liên hệ nếu những người hiện đang được mời không hoàn thành đơn hoàn chỉnh.

Do đó, những cá nhân không nhận được lời mời gửi đơn hoàn chỉnh không nên mất hy vọng và IRCC yêu cầu các nhân này tiếp tục cập nhập về những vòng sẽ diễn ra trong tương lai.

Kế hoạch nhập cư trong nhiều năm cho phép tăng lên tổng số 61,500 cư dân nhập cư thường trú qua chương trình tới năm 2020.

Bất kỳ cá nhân nào quan tâ đến việc bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà thông qua chương trình đều phải xem xét và đáp ứng các yêu cầu của chương trình, bao gồm chi tiết các yêu cầu thu nhập.

Super Visa cho cha mẹ và ông bà là một lựa chọn khác cho những ai có con hay cháu ở Canada. Super Visa cho phép các nhân đủ điều kiện ở lại Canada trong 2 năm đầu tiên của họ, cho phép kéo dài thời gian dành cho người thân lâu hơn so với visa du lịch thông thường là 6 tháng.

[amazon_link asins=’B0797HBQ32,B01G8V5WPC,B01LW1J1GP,B07413SKMJ,B01HRUKVXG’ template=’ProductCarousel’ store=’vietcanmedia-20′ marketplace=’CA’ link_id=’423a02c1-2ebb-11e8-94aa-497cb4b9e263′]

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.