• 780-782-8485
  • info@vietcan.ca
  • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
  • Follow us:
Đời sống

Bạn có biết: Hạn chót khai thuế là ngày 30/04

tax-return

Bạn là công dân Canada, hay là người nhập cư, hay là người đang làm việc hợp pháp tại Canada, hay là sinh viên đang học và làm việc tại Canada…thì chính phủ khuyên bạn nên khai thuế, hạn chót khai thuế là ngày 30 tháng 4.

Khai thuế đúng hạn sẽ giúp bạn tiết tiền lời nếu bạn phải đóng ra và giúp bạn sẽ nhanh chóng có được tiền từ chính phủ nếu được trả lại.

Riêng đối với những người tại Alberta, việc khai thuế sẽ giúp bạn tự động nhận được những trợ cấp dưới đây (nếu đủ điều kiện):

 • The Alberta Child Benefit (Trợ cấp trẻ em tỉnh Alberta): dành cho các gia đình có con nhỏ với tổng thu nhập dưới $42,255 mỗi năm.
 • The Alberta Employment Tax Credit (Trợ cấp việc làm tỉnh Alberta): nhằm giúp đỡ trẻ em trong những gia đình có thu nhập thấp và thu nhập trung bình.
 • Alberta Seniors Benefit (Trợ cấp người già tỉnh Alberta): trợ cấp dành cho những người lớn tuổi đang ăn tiền già của liên bang.
 • Special Needs Assistance for Seniors (Trợ cấp cho mục đích đặc biệt cho người già tỉnh Alberta): dành cho người già có thu nhập thấp nhưng đang có nhu cầu hỗ trợ về sức khỏe và cá nhân.
 • Carbon levy rebates (Trợ giá thuế carbon): nhằm hỗ trợ thuế carbon dành cho những gia đình có thu nhập thấp và trung bình tại Alberta.

Để tìm kiếm nơi khai thuế, bạn đọc có thể vào website: http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/clncs/ab-eng.html của Cơ quan thuế Canada

Tin liên quan