• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Định cư

Các chương trình nhập cư tỉnh bang (PNP) nhộn nhịp trong quý 1 năm 2018

pnp

Quý đầu tiên của năm 2018 đã có những hoạt động và đổi mới đáng kể trong một số Chương trình Nhập cư Tỉnh bang của Canada (PNP)

Những chương trình này cho phép các tỉnh bang và các vùng lãnh thổ đề cửa các ứng viên định cư lâu dài dựa trên nhu cầu thị trường lao động, và hoạt động đặc biệt ở Ontario và British Columbia trong 3 tháng qua.

Là một phần của kế hoạch Nhập cư Nhiều năm, chính phủ liên bang đã tăng mục tiêu trong năm 2018 thông qua PNP lên 55,0000, tăng 4,000 người so với mục tiêu trong năm 2017.

Điều này đưa ra những kỳ vọng cho hoạt động năm 2018 của Chương trình định cư PNP Canada, và quý 1 năm 2018 đã không làm thất vọng.

Sau nay đây là một số điểm chính mà PNP đã hoạt động trong thời gian gần đây.

Ontario

Một trong những nơi mà PNP bận rộn nhất trong quý năm 2018 với Chương trình Nhập cư tỉnh Ontario (OINP).

Trong số 10 luồng nhập cư, Luồng Ưu tiên Nhân Lực (HCP) của OINP là hoạt động tích cực nhất, tổ chức 7 vòng và phát hành tổng cộng 2,587 Thông báo Lợi ích (NOI) cho các ứng cử viên.

Luồng HCP theo mô hình cho phép Ontario tìm kiếm các ứng viên trong hệ thống Express Entry và chọn ra những ứng viên có điểm số tối thiểu 400 trong Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) và những người đáp ứng các tiêu chí khác.

Các ứng cử viên Express Entry với đề cử của tỉnh bang được thêm 600 điểm bổ sung vào điểm CRS của họ.

Đợt rút thăm HCP cuối cùng trong quý này là một lời nhắc nhở rằng yêu cầu 400 điểm CRS không phải là duy nhất và có thể được miễn cho các ứng viên đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

Những “mục tiêu quan tâm” này là một ví dụ khác về việc đổi mới của Ontario về Luồng Ưu tiên Nhân Lực để lựa chọn các ứng cử viên xuất sắc với những kỷ năng cụ thể , bất kể số điểm CRS của họ.

Hai luồng kết nối khác của Ontario Express, Luồng Công nhân Tay nghề Cao của Pháp và Luồng Kỹ năng Thương mại Express Entry, đã phát hành NOI trong quý đầu tiên năm 2018.

OINP lưu ý rằng họ sẽ không đăng điểm số CRS của các luồng này vì không có yêu cầu điểm CRS tối thiểu.

Vào tháng 1, Ontario cũng đã mở lại những luồng phổ biến về Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Đây là hai chương trình nhập cư được tìm kiếm nhiều nhất qua OINP.

British Columbia

Chương trình nhập cư Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) cũng có quý đầu năm 2018 bận rộn, gửi giấy mời đăng ký cho các ứng cử viên của những luồng Express Entry, Skills Immigration và Entrepreneur.

6 đợt rút thăm đã được thực hiện, giúp các khu vực công nghệ của tỉnh bang trong nỗ lực tuyển dụng nhân tài.

Tổng cộng có 2,034 giấy mời được gửi thông qua BC PNP trong quý 1 năm 2018.

Để được xem xét theo các mục của BC PNP Express Entry, hầu hết các ứng cử viên phải có một đề nghị tuyển dụng phù hợp từ một nhà tuyển dụng trong tỉnh bang sẵn sàng hỗ trợ họ thông qua quá trình đăng ký. Ngoại lệ đối với quy tắc này là những ứng viên trong hạng mục Post-Graduate.

Saskatchewan

Vào ngày 10 tháng 1, mục Lao động Quốc tế có Tay nghề cao của tỉnh Saskatchewan đã mở ra cho 400 đơn đăng ký mới và đạt đế giới hạn chỉ trong vòng 24 giờ.

Danh mục phụ phổ biến này của Express Entry này không yêu cầu lời đề nghị việc làm hay sự liến kết với Saskatchewan. Thay vào đó, nó cho phép Chương trình Nhập cư Tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đề cử những cá nhân có trong hồ sơ ExpressEntry và có bằng giáo dục cần thiết, có kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ và cá yêu tố khác để họ thành công tại Saskatchewan.

Những gì khiến luồng này trở nên thu hút với các ứng viên của Express Entry là không xét điểm số CRS. Tuy nhiên, luồng này lại có danh sách 35 nghề nghiệp phù hợp hay nhu cầu.

Saskatchewan cũng đã mời 251 doanh nghiệp quốc tế tham gia vào đợt rút thăm vào ngày 17 tháng 1 năm 2018.

Manitoba

Chương trình Nhập cư Tỉnh bang Manitoba (MPNP) cũng đã có một quý đầu bận rộn, tổ chức bốn đợt rút thăm từ Expression of Interest (EOI).

Ba trong số đợt rút thăm này cho thấy MPNP đã gửi tổng cộng 566 Bức thư Giới thiệu (LAA) tới các ứng viên Express Entry thông qua luồng phụ mới của Express Entry.

Để được xem xét qua luồng này, các ứng viên phải có hồ sơ hợp lệ trong EOI ở Manitoba và Express Entry của liên bang. Ứng viên cũng cần ít nhất sáu tháng kinh nghiệm trong những nghề nghiệp thuộc danh sách phù hợp, và sự xác nhận hỗ trợ của một người bạn hoặc họ hàng từng ở Manitoba ít nhất một năm.

Manitoba đã gửi 777LAA cho các ứng viên trong Lao động có Tay nghề ở luồng Manitoba và 623 LAA cho các ứng viển trong Lao động có Tay nghề ở nước ngoài.

Prince Edward Island

PNP cho tỉnh bang Prince Edward Island đã đưa ra một số sự thay đổi đáng kể cho chương trình nhập cư của tỉnh bang (PEI PNP) trong suốt quý.

Người đăng ký cho tất cả các luồng và các mục của PEI PNP phải tuân theo quy trình 3 bước bằng đầu bằng việc nộp EOI.

Những EOI thuộc Express Entry được xếp hạng theo thang điểm mới, đánh giá các điểm các ứng viên dựa trên độ tuổi, trình độ ngôn ngữ, học vấn, kinh nghiệm làm việc, việc làm và khả năng thích ứng với mức tối đa là 100 điểm.

PEI đã tổ chức hai đợt rút thăm từ nhóm Expression of Interest trong quý 1 năm 2018.

Trong quý này đã có tổng cộng 131 giấy mời cho các ứng viên Express Entry với các đề nghị tuyển dụng hợp lệ trong tỉnh bang.

Và có 16 ứng viên khác được mời thông qua mục Tác động Kinh doanh của PEI.

New Brunswick

New Brunswick đã mở ra luồng Thị trường Lao động Express Entry cho những người lao động có tay nghề với kinh nghiệ trong các lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, các ứng cử viên phải tham dự những phiên họp thông tin quốc tế của Chương trình Nhập cư Tỉnh bang New Brunswick (NBPNP).

Các ứng viên quan tâm đến luồng này phải gửi EOI cho NBPNP. Các ứng viên được cho điểm dựa trên những thông tin mà họ cung cấp, sau đó được đánh gia theo các tiêu chí sau:

  • Số điểm của họ
  • Những hồ sơ chứng mình đào tạo và kinh nghiệm trong một ngành được ưu tiên của tỉnh bang
  • Trình bày khả năng tổ chức kinh tế tại tỉnh bang
  • Khả năng đóng góp tích cực vào thị trường lao động của tỉnh bang.

New Brunswick hiện chỉ chấp nhận những EOI cho Luồng Thị trường Lao động Express Enry của những cá nhân hiện đang làm việc tại New Brunswick và những ứng viên có thể nói được tiếng Pháp, chứng minh bởi Test d’évaluation de français (TEF).

Tin liên quan