• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Kinh tế

Quy định mới giúp ngân hàng Canada thắt chặt các khoản cho vay mua nhà

mortgage

Theo một khảo sát của Ngân hàng Trung ương Canada cho thấy, những quy định mới trong các khoản cho vay mua nhà (mortgage) đang được thắt chặt, chính vì vậy số lượng các khoản vay được chấp nhận cũng giảm so với trước đây.

Bảng câu hỏi hàng quý về điều kiện cho vay của ngân hàng trung ương đã tập trung vào các khoản vay kinh doanh, nhưng sau một năm thu thập dữ liệu, kết quả đã được mở rộng bao gồm khoản vay cho hộ gia đình.

Nhìn chung, điều kiện cho vay hộ gia đình đã thắt chặt trong quý đầu tiên của năm nay. Theo cuộc khảo sát được công bố vào thứ 2 thì “nhờ vào cho vay thế chấp”.

“Việc thắt chặt cho vay thế chấp là do những thay đổi gần đây đối với các tiêu chuẩn bảo lãnh (nguyên tắc B-20), điều này ảnh hưởng đến các điều kiện phi giá đối với các khoản vay thế chấp thấp và dòng vốn tín dụng trong nhà (HELOC),”, Ngân hàng Trung ương Canada bổ sung.

“Điều kiện giá cả đối với các khoản thế chấp cũng được thắt chặt, vì các khoản phí tính cho khách hàng tăng cùng với tỷ lệ thế chấp.”

Về vấn đề này, các phát hiện của Ngân hàng Trung ương Canada có thể là một bản xem trước về những điều sắp xảy ra. Trong khi những nhà cho vay lớn của đất nước mong chờ nguồn thế chấp chậm lại theo B-20.

Theo khảo sát của Ngân hàng Trung ương Canada, nhu cầu về HELOC và các khoản thế chấp tỷ lệ thấp tăng nhẹ trong quý 1. Các khoản vay thế chấp tỷ lệ thấp cũng phù hợp với các tiêu chí cho các khoản vay không có bảo hiểm, và vì vậy có thể bị ảnh hưởng bởi quy định B-20 mới, hiện bao gồm “stress test” đối với các khoản thế chấp không có bảo hiểm.

Những phát hiện này tương tự như những báo cáo trong quyết định về mức lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada vào tháng 3. Khi mức lãi suất ở 1,25%, ngân hàng trung ương cho biết rằng có những dấu hiệu kéo theo nhu cầu trước quy định thế chấp và các chính sách khác mới, và bổ sung thêm rằng tăng trưởng của tín dụng hộ gia đình đã chậm lại trong 3 tháng liên tiếp.

Những người thực hiện khảo sát cũng dự đoán rằng nhu cầu vay thế chấp tỷ lệ thấp và HELOC sẽ giảm trong quý tiếp theo. Nhu cầu cho vay thế chấp tỷ lệ cao đã giảm vì những thay đổi về luật đã đưa ra vào mùa thu năm 2016.

Mục của cho vay hộ gia đình trong cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Canada cũng chia thành khoản cho vay thế chấp và phi thế chấp, tương đối không thay đổi trong quý 1 năm 2018.

Trong khi đó, điều kiện cho vay kinh doanh, một trọng tâm khác của cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Canada, đã giảm nhẹ trong quý đầu tiên. Ngân hàng cho biết chủ yêu là do điều kiện giá cả.

Theo ngân hàng, nhu cầu tín dụng giữa các doanh nghiệp tăng trong quý 1.

Cuộc khảo sát mùa xuân của Ngân hàng Trung ương Canada, công bố vào thứ hai, cho thấy rằng điều kiện tín dụng không thay đổi đối với hầu hết các công ty, mặc dù vẫn có một số dầu hiệu cho thấy sự “thắt chặt nhẹ”.

Tin liên quan