• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Đời sống

Chính phủ liên bang và Alberta phối hợp đầu tư các trung tâm giáo dục trẻ em

Larivee

Chính phủ Canada và Alberta tăng cường khả năng tiếp cận chương trình giáo dục sớm và chăm sóc trẻ chất lượng, với mức giá vừa phải ở Alberta.

Vào ngày 12/04 vừa qua, Ông Amarjeet Sohi, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng và Cộng đồng cho chính phủ Canada, thay mặt Jean-Yves Duclos, Bộ trưởng Gia đình, Trẻ em và Phát triển Xã hội, và Danielle Larivee, Bộ trưởng Dịch vụ Trẻ em của Alberta, đã thông báo một thỏa thuận song phương ba năm tái khẳng định cam kết của họ đối với sự phát triển của trẻ em, giúp đỡ chi phí nuôi dạy trẻ và giải quyết nhu cầu chăm sóc trẻ em của các gia đình ở Alberta.

“Sự phát triển của hệ thống chăm sóc trẻ em và giáo dục ấu thơ là một trong những khoản đầu tư tốt nhất mà chính phủ đang thực hiện để củng cố các gia đình, xã hội và nền kinh tế Canada. Thông qua thỏa thuận ký kết với chính phủ Alberta, chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các cha mẹ, gia đình và cộng đồng trong việc xây dựng chương trình học và chăm sóc trẻ có chất lượng cao, với giá cả vừa phải.”, Jean-Yves Duclos, Bộ trưởng Gia đình, Trẻ em và Phát triển Xã hội.

Thỏa thuận dùng $136 triệu trong 3 năm ở Alberta để đầu tư cho việc giáo dục và chăm sóc trẻ em. Tài trợ cho tỉnh bang sẽ tập trung vào khả năng tiếp cận chương trình chăm sóc trẻ chất lượng, phải chăng, linh hoạt và toàn diện thông qua sự mở rộng các Trung tâm Giáo dục Ấu thơ và Chăm sóc Trẻ em (ELCC) trên toàn tỉnh bang.

Vào năm 2017, chính phủ Alberta đã mở 22 trung tâm thí điểm ELCC, dựa trên mức phí tối đa dành cho các bậc cha mẹ với mức $25 một ngày để hỗ trợ trẻ em và gia đình học có thể tiếp cận với dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng, linh hoạt và toàn diện. Với khoản tài trợ mới này, 78 trung tâm ELCC sẽ được mở trên khắp Alberta vào năm 2017-2018.

“Trẻ em ở Alberta xứng đang nhận có được sự khởi đầu tốt nhất có thể và chính phủ chúng tôi cam kết thực hiện việc giáo dục và chăm sóc, và các cơ hội thay đổi cuộc sống khác, với mức giá vừa phải hơn cho các gia đình. CHúng tôi tự hào có được sự hỗ trợ của chính phủ Canada để cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ $25 một ngày cho nhiều gia đình trong tỉnh bang chúng tôi, và chúng tôi mong muốn sẽ thông báo về vị trí của các trung tâm thí điểm ELCC tron thời gian gần.”, Danielle Larivee, Bộ trưởng Dịch vụ Trẻ Alberta.

Thông báo này tuân theo thỏa thuận được thực hiện vào ngày 12 tháng 6 năm 2017 bởi các Bộ trưởng Liên bang, Tỉnh bang và Lãnh thổ chịu trách nhiệm về việc giáo dục sớm và chăm sóc trẻ em. Khuôn khổ này đã đặt nền móng cho các chính phủ hướng tới một tầm nhìn dài hạn, trong đó tất cả trẻ em trên khắp Canada có thể trải niệm môi trường và dịch vụ chăm sóc chất lượng.

Tin liên quan