• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Định cư, Đời sống

Nghịch lý: Người nhập cư có thu nhập cao hơn người dân Canada

air-port

Một báo cáo nội bộ của Chính phủ Canada cho thấy những người nhập cư kinh tế có tay nghề cao có thu nhập hàng năm tương đương hoặc cao hơn mức thu nhập bình quân hàng năm của người Canada ngay sau khi họ đến.

Theo cơ quan  Báo chí Canada (CP),  thông qua yêu cầu Truy cập Thông tin, báo cáo xem xét tình hình và các kết quả kinh tế,  xã hội của những người mới tới Canada thông qua các diện nhập cư khác nhau, bao gồm kinh tế, gia đình và lánh nạn.

CP cho biết báo cáo thể hiện rằng người nhập cư ở tất cả các lớp ngaỳ càng có mức thu nhập tốt hơn theo thời gian. Trong số đó những người nhập cư tay nghề cao là nhóm hoạt động tích cực và thành công nhất về mặt kinh tế với mức thu nhập bằng thậm chí cao hơn mức trung bình của người dân Canada. Số lượng người nhập cư thuộc lớp nhập cư kinh tế cũng ngày càng có mặt nhiều hơn ở các vị trí quản lý hoặc chuyên môn.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, bên cạnh những yếu tố khác thì những công dân mới nhập cư đến Canada cảm nhận thấy ” thuộc về Canada” nhiều hơn những người vốn sinh ra ở đây hoặc những người nhập cư chưa trở thành công dân.

Những phát hiện này giúp gia tăng niềm tin của Chính phủ Canada rằng những người nhập cư kinh tế có tay nghề cao với trình độ cao, được giáo dục tốt, có kỹ năng ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc, thường có “tiềm năng thu nhập cao hơn”.

Vào tháng 11 năm 2016 Bộ Nhập cư, Lánh nạn và Công dân Canada đã điều chỉnh cách thức nhập cư của các ứng viên lớp nhập cư kinh tế trong Express Entry, với sự nhấn mạnh vào sự lựa chọn công việc phù hợp với năng lực của họ.

Sau những điều được gọi là “những cải tiến có mục tiêu”, tỷ lệ lớp Lao động có tay nghề Liên bang được mời nộp đơn xin thường trú qua hệ thống Express Entry đã tăng từ 25% lên 48% trong 6 tháng đầu năm 2017.

IRCC cho biết sự thay đổi đã được thực hiện để đảm bảo “một hệ thống nhập cư công bằng và đáp ứng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu mới nổi và tăng trưởng kinh tế dài hạn cho Canada”.

Tin liên quan