• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Định cư

Ontario phát nhiều thư mời đến với các ứng viên trong hệ thống Express Entry

express_entry

Chính phủ Ontario đã gửi thêm nhiều thư mời đến các ứng cử viên Express Entry thông qua luồng tuyển dụng nhập cư Lao động có tay nghề nói tiếng Pháp và Lao động lành nghề.

Đợt phát thư mời lần thứ hai diễn ra vào tuần thứ 2 của tháng 4 vừa qua, thông qua 2 luồng tuyển dụng nhập cư đã phát đi 34 thư mời cho luồng Lao động có tay nghề nói tiếng Pháp(FSSW) và 29 thư cho luồng Lao động lành nghề( ST).

Ngày 19 tháng 4, đợt thu hút của FSSW nhắm tới các ứng viên Express Entry đã nộp hồ sơ từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 19 tháng 4 năm 2018. Trong khi đó, đợt thu hút của ST diễn ra vào ngày 18 tháng 4, nhằm vào các ứng cử viên Express Entry đã nộp hồ sơ từ ngày 1 tháng 1 đến 18 tháng 4, 2018.

Ontario hiện đã phát hành tổng cộng 366 thư mời( NOIs), cho các ứng viên Express Entry thông qua Luồng FSSW và 488 khác thông qua luồng ST trong năm 2018.

Các luồng nhập cư liên kết Express Entry khác của Ontario như Dòng ưu tiên vốn nhân lực đã có các hoạt động tích cực nhất vào năm 2018, tính đến thời điểm hiện tại đã phát hành tổng cộng 2.587 Thư mời.

Nếu như luồng Ưu tiên vốn nhân lực thường nhắm mục tiêu vào các ứng viên Express Entry có điểm số Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) từ 400 trở lên thì cả FSSW và ST đều chỉ yêu cầu mức điểm CRS tối thiểu.

Chương trình nhập cư FSSW được đưa ra vào năm 2015 để nhắm mục tiêu vào các ứng cử viên Express Entry nói tiếng Pháp đủ điều kiện tham gia cả lớp Lao động có tay nghề liên bang lẫn Lớp lao động có kinh nghiệm Canada và các ứng viên có đủ điều kiện về tiếng Anh (CLB 6 trở lên). Chương trình này được tạo ra để giúp tăng cường dân số nói tiếng Pháp của Ontario, với số lượng khoảng 500.000 người và là cộng đồng nói tiếng Pháp lớn nhất trừ Quebec.

Chương trình nhập cư ST nhắm mục tiêu đến các ứng viên Express Entry đủ điều kiện với kinh nghiệm trong một ngành nghề phù hợp.

Các ứng cử viên Express Entry được Ontario gửi thư mời và nhận được một đề cử cấp tỉnh được trao thêm 600 điểm CRS nhằm giúp họ có vị trí tốt để nhận được Lời mời đăng ký nhập cư hoặc ITA trong hệ thống  Express Entry.

Các ứng cử viên trong Express Entry không được đăng ký trực tiếp cho các chương trình Express Entry của Ontario. Thí sinh trước hết phải có được một NOI từ Ontario thông qua tài khoản trực tuyến IRCC của họ.

Khi đã nhận được NOI, các ứng cử viên có 45 ngày theo lịch kể từ ngày nhận thư để nộp đơn trực tuyến cho OINP.

Để theo đuổi bất kỳ chương trình nhập cư nào liên kết với Express Entry của Ontario, thí sinh trước tiên phải gửi hồ sơ đến hệ thống Express Entry của liên bang.

Tin liên quan