• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Định cư

PEI gửi thư mời đến ứng viên trên hệ thống nhập cư Express Entry và Express of Interest

express_entry

Tỉnh đảo thuộc Đại Tây Dương Prince Edward Island( PEI) đã phát hành 169 lời mời trong một đợt thu hút nhập cư mới được công bố hôm thứ Sáu, trong đó bao gồm 75 thư được gửi tới các ứng viên Express Entry.

Đợt tuyển dụng diễn ra vào ngày 19 tháng 4 và đây là lần thứ 3 nó được tổ chức thông qua hệ thống Express of  Interest được PEI đưa vào áp dụng từ tháng Hai.

Văn phòng xuất nhập cảnh của PEI cho biết các ứng viên Express Entry nhận được thư mời là những người hiện đang làm việc tại tỉnh hoặc đã tốt nghiệp từ một trong các tổ chức giáo dục sau trung học của tỉnh và có điểm số trong hệ thống Express of Interest từ 37 đến 87 điểm.

Các ứng cử viên Express Entry muốn được xem xét trong Danh mục tuyển dụng qua Express Entry của PEI phải tạo lập một hồ sơ trong hệ thống Express of Interest của tỉnh. Hồ sơ được xem xét và phân bổ điểm dựa trên 6 yếu tố lựa chọn: tuổi tác, ngôn ngữ, giáo dục, kinh nghiệm làm việc, công việc và khả năng thích ứng với số điểm tối đa là 100 điểm.

Các ứng viên Express Entry đã được mời thông qua Chương trình PEI Express Entry có 90 ngày kể từ ngày nhận được thư mời để gửi đơn đăng ký đầy đủ đến Văn phòng xuất nhập cảnh của tỉnh. Các ứng viên được PEI đề cử nhận thêm 600 điểm trong Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) giúp họ có được vị trí tốt để nhận được lời mời nộp đơn xin thường trú tại Canada.

Chương trình thu hút nhập cư diễn ra ngày 19 tháng 4 đã phát đi lời mời tới 77 ứng viên trong Danh mục tác động lao động và 17 ứng viên trong Danh mục tác động kinh doanh của PEI.

Các ứng viên được mời thông qua Hạng mục Tác động Lao động có điểm số từ 22 đến 85, trong khi điểm số cho các ứng viên Hạng mục Tác động Kinh doanh là từ 135 đến 155.

Danh mục tác động lao động của PEI dành cho những cá nhân có kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trong thị trường lao động của PEI, được chia thành 3 dòng: Công nhân lành nghề, Lao động thiết yếu và sinh viên tốt nghiệp quốc tế.

Danh mục tác động kinh doanh cũng được chia thành ba luồng: 100% quyền sở hữu, quyền sở hữu một phần và giấy phép làm việc.

Văn phòng xuất nhập cảnh của PEI không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng ứng cử viên được mời thông qua mỗi luồng trong các Danh mục Tác động lao động và Tác động kinh doanh.

Tin liên quan