• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:

Nguyễn Hoàng

Vietcan Media Ltd.
Arctic

Phát hiện hồ siêu mặn tại Bắc cực, mở ra cánh cửa về cuộc sống ngoài trái đất

Các nhà khoa học từ Đại học Alberta đã vô tình phát hiện ra hai hồ ngầm dưới băng đầu tiên ở khu vực biển Bắc Cực thuộc Canada và điều kiện độc đáo của chúng có thể giúp ích cho các nhà khoa học trong việc tìm kiếm cuộc sống ngoài trái đất. Read more