Author: Nguyễn Hoàng

Một trường học tại Calgary đã bị một số người xịt vẽ lên những dòng chữ đe dọa người tị nạn và thủ tướng Justin Trudeau.

Mời các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ anh Đình Nguyễn (Chuyên viên tài chánh) để tìm hiểu Credit score là gì?