Category: Định cư

Theo thông báo mới nhất từ Bộ di trú – quốc tịch – tỵ nạn Canada (IRCC) vào ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8, cho biết chính phủ...

Chính phủ Canada đã mời 3,500 ứng viên trong hệ thống Express Entry nộp đơn xin thường trú trong một buổi huy động nhập cư diễn ra vào ngày...

Các nghị sĩ bảo thủ đang kêu gọi chính phủ liên bang thực hiện “hành động ngay lập tức” để ngăn chặn các cuộc vượt biên bất hợp pháp,...

Tỉnh đảo thuộc Đại Tây Dương Prince Edward Island( PEI) đã phát hành 169 lời mời trong một đợt thu hút nhập cư mới được công bố hôm thứ...

Chính phủ Ontario đã gửi thêm nhiều thư mời đến các ứng cử viên Express Entry thông qua luồng tuyển dụng nhập cư Lao động có tay nghề nói...

Một báo cáo nội bộ của Chính phủ Canada cho thấy những người nhập cư kinh tế có tay nghề cao có thu nhập hàng năm tương đương hoặc...

Luồng nhập cư Thạc sĩ của Ontario đã mở trong thời gian ngắn cho những đơn đăng ký từ những sinh viên quốc tế vào ngày 5 tháng 4.

Quý đầu tiên của năm 2018 đã có những hoạt động và đổi mới đáng kể trong một số Chương trình Nhập cư Tỉnh bang của Canada (PNP)

80% người dân Canada tin rằng việc nhập cư đang tác động tích cực đến nền kinh tế Canada.

Bộ Di cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết họ sẽ nhận được $747 triệu từ ngân sách liên bang 2018 để hỗ trợ cho Kế...

error: Alert: Content is protected !!