• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:

Nhật ký Người Mẹ – Trang 6

Ngoài cánh rừng thưa có dòng suối nhỏ Mill Creek kia tuyết đã phủ trắng xóa rồi. Thân thể Mẹ đã hòa nhập cùng tứ đại: Đất, Nước, Gió, Lửa. Con không muốn tưởng tượng thêm: Mẹ phải lạnh ngoài rừng :'((, Nếu mà thế thì khi trong lò thiêu 3600 độ, Mẹ chịu được sao ???. Thôi đành nghĩ: tấm thân ta “từ cát bụi, lại trở về cát bụi”. Read more

Nhật ký Người mẹ – Trang 1

Vietcan sẽ lần lượt giới thiệu đến với quý vị và các bạn Nhật ký Người mẹ của tác giả Thảo Hiền. Quý vị và các bạn sẽ nhận thấy được tình cảm của tác giả dành cho người Mẹ quá cố của mình. Read more

Thơ: Tưởng nhớ ông bà – cha me

Kiếp người lưu lạc phương xa

Tất niên lặng nhớ Quê Nhà Tổ Tiên

Xin cầu Các Đấng Linh Thiêng:

Ra ơn che chở Mẹ hiền bình an.

Tưởng nhớ tới Ông, Bà nội và Thân Phụ trong ngày cuối năm !

Thảo Hiền.