• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
bille-nguyen-2

Gia đình Bille tiếp tục nỗ lực kêu gọi cộng đồng tham gia lấy mẫu thử

Như chúng tôi đã đưa tin, gia đình Bille cùng với sự hỗ trợ của Hội du học sinh Việt Nam tại Edmonton đã tổ chức một ngày lấy mẫu thử tại Canadian Blood Service tại Edmonton vào ngày 25/04 vừa qua, gia đình tiếp tục kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng tại Edmonton tham gia lấy mẫu thử lần thứ 2 vào Chủ Nhật ngày 06/05 tới đây. Read more

weight-healthy-overweight

Canada đầu tư giúp dân…giảm cân

Quá nhiều người dân Canada không thể tiếp cận được với nguồn thực phẩm lành mạnh và những thông tin về ăn uống lành mạnh vì những yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Các chính sách và những phương pháp tiếp cận đổi mới là cần thiết để xóa bỏ những rào cản này và hỗ trợ người dân Canada. Read more

bille-nguyen-2

Cập nhật: Gia đình gốc Việt tổ chức gặp và hướng dẫn đăng ký hiến tế bào gốc tại Edmonton

Như chúng tôi đã đưa tin, gia đình gốc Việt đang sinh sống tại Edmonton kêu gọi cộng đồng Châu Á, đặc biệt là cộng đồng Việt tham gia đăng ký hiến tế bào gốc nhằm cứu con của mình, vì nhiều người gặp khó khăn để đăng ký khi vào website onematch.ca nên gia đình sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ trực tiếp và hướng dẫn đăng ký hiến tế bào gốc tại Edmonton. Read more