• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:

Kiếm Survival Jobs ở Canada

Hẳn ai đặt chân đến Canada cũng đều lo lắng về cuộc sống và công việc sắp tới, nếu may mắn có ngay một công việc đúng chuyên môn mình thì quá tốt, còn không thì phải làm survival jobs để lấy ngắn nuôi dài, tồn tại trong khi theo đuổi ước mơ. Read more