• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
budget-2018

Alberta công bố ngân sách bổ sung cho năm 2018

Theo như chính phủ Alberta cho biết, Ngân sách 2018 (Budget 2018) được tập trung chủ yếu vực dậy nền kinh tế của Alberta, đa dạng hóa nền kinh tế, tạo việc làm và các dự án công cộng quan trọng nhằm phục vụ các gia đình cũng như mang lại lợi ích cho toàn thể người dân Alberta. Read more