Category: Kinh tế

Các nhà hàng tại Edmonton đang phải chịu sức ép của sự tăng giá thực phẩm và điều này sẽ có thể bị đẩy qua cho các khách hàng...

Bộ trưởng tài chánh Canada Bill Morneau đã có ngày dừng chân tại Calgary để nói chuyện về ngân sách sắp tới với các bên liên quan.