Category: Video

Một vài hình ảnh bảo tàng khủng long tại Alberta, Canada được Vietcan TV ghi nhận

Mời các bạn xem một vài hình ảnh của Ice on Whyte – Edmonton