Bảo lãnh ông bà/cha mẹ: chứng minh tài chính

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2018, chính phủ Canada đã chính thức mở lại chương trình bảo lãnh ông bà/cha mẹ theo hình thức bốc thăm, kèm theo đó là điều kiện về tài chính khá khắc khe trong 3 năm tài chính gần nhất. Có nhiều người phân vân không biết chính phủ sẽ căn cứ vào đâu để xác định được chính xác con số tài chính cho việc bảo lãnh? Chúng tôi xin giải thích thêm như sau:

Theo quy định của Bộ di trú và quốc tịch Canada (IRCC), người được chọn nộp hồ sơ bảo lãnh (qua email) sau khi đã đăng ký bảo lãnh ông bà/cha mẹ sẽ phải chứng minh cho IRCC thấy được mình có đủ mức tài chính tối thiểu theo quy định của IRCC.

Bảng tài chính tối thiểu theo quy định của IRCC như sau:

2015 2016 2017
2 người $38,618 $39,371 $39,813
3 người $47,476 $48,404 $48,945
4 người $57,642 $58,768 $59,426
5 người $65,377 $66,654 $67,400
6 người $73,733 $75,174 $76,015
Từ 7 người trở lên thì thêm vào mỗi người $8,358 8,522 8,616

Theo đó, Bộ di trú và quốc tịch Canada (IRCC) sẽ yêu cầu người nộp hồ sơ bảo lãnh gửi kèm theo Noice of Assessment, là giấy báo sau khi khai thuế và Cơ quan thuế Canada (Canada Revenue Agency – CRA) sẽ gửi về, cho 3 năm tài chính gần nhất.

Cũng theo quy định của Bộ di trú và quốc tịch Canada, người nộp hồ sơ bảo lãnh có 2 cách để cho IRCC thấy được tài chính của mình:

Cách 1: Cho phép IRCC tiếp cận thông tin thu nhập và thuế của người bảo lãnh trực tiếp từ Cơ quan thuế Canada (CRA):

Cách 2:

Leave a Reply

Your email address will not be published.