Cách tính thời gian để không bị mất PR và điều kiện để xin gia nhập quốc tịch Canada

Cách tính thời gian để không bị mất PR và điều kiện để xin gia nhập quốc tịch Canada

Trong thời gian gần đây, trước tình hình đại dịch diễn ra cả ở Việt Nam và Canada, một số người tính toán đường về Việt Nam tránh đại dịch trong thời gian dài, nhưng lại sợ bị ảnh hưởng đến tình trạng thường trú nhân (Permanent Resident Status), và không biết phải tính ngày để xin gia nhập quốc tịch như thế nào!

Tin khác

Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu trả lời của BML Canada – Immigration and Education Services về câu hỏi cụ thể của một người đang có thắc mắc giống như trên, mời các bạn theo dõi dưới đây.

Câu hỏi: Tôi đã ở liên tục trong Canada 2 năm không ra khỏi nước. Giờ có việc nên muốn về Việt Nam liên tục trong 3 năm. Vậy có mất PR (thường trú nhân, hay thẻ xanh) không? Rồi sau 3 năm trở lại Canada thì khi nào mới thi quốc tịch Canada?

BML Canada trả lời: Chào chị, câu hỏi của chị có 2 phần:

1. Để duy trì PR status (Permanent Resident status – tình trạng thường trú dân), chị phải có mặt trong Canada tối thiểu là 2 năm (730 ngày) trong vòng 5 năm gần nhất. Nghĩa là nếu 2 năm gần nhất chị chưa hề ra khỏi Canada thì chị có thể về Việt Nam một lèo 3 năm. Lưu ý là tuyệt đối không ở quá 3 năm vì chị sẽ mất PR status. Ngoài ra những ngày chị ở Việt Nam sẽ tính như resident days (ngày ở trong nước) ở Canada nếu:

– Chị đi về Việt Nam nếu đi chung với chồng là người có quốc tịch Canada hoặc

– Chị về VN làm việc full-time cho 1 business (doanh nghiệp) của Canada hoặc làm cho chính phủ Canada tại Việt Nam.

2. Để đủ điều kiện thi quốc tịch chị phải tích lũy đủ 3 năm ở trong Canada trong vòng 5 năm gần nhất (3 x 365 = 1095 ngày). Nếu dùng ví dụ trên: chị đi một lèo về Việt Nam 3 năm, thì 5 năm gần nhất chị chỉ tích lũy đươc 2 năm ở Canada. Nghĩa là phải ở thêm 3 năm full (không rời khỏi Canada ngày nào) ở Canada mới đủ điều kiện nộp hồ sơ thi quốc tịch (vì lúc nào cũng nhìn ngược về 5 năm gần nhất trong khi chị dính 3 năm gần nhất ở Việt Nam).

Trước khi nộp phải thoả mãn yêu cầu ngôn ngữ là Anh Văn CLB 4 hoặc có học xong các chương trình chính quy ở Canada.

Cần lưu ý: Ngày outside Canada (ngoài Canada) được công nhận vào số ngày để giữ PR khác với ngày outside Canada (ngoài Canada) để được tính thi quốc tịch. Muốn tính đủ ngày để thi quốc tịch thì chị phải làm cho chính phủ hoặc chồng chị ở ngoài Canada đi làm cho chính phủ.

Trên đây là thông tin tham khảo được anh Cory Vo, MA, PMP, EDip, giám đốc BML Canada – Immigration and Education Services

Mọi thông tin chi tiết liên quan xi vui lòng liên lạc với anh Cory VoBML Canada – Immigration and Education Services.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!