Canada giải ngân nguồn kinh phí đầu tư cho chương trình nhập cư mới

Canada giải ngân nguồn kinh phí đầu tư cho chương trình nhập cư mới

Bộ Di cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết họ sẽ nhận được $747 triệu từ ngân sách liên bang 2018 để hỗ trợ cho Kế hoạch Nhập cư 2018-2020 của Canada.

 > Định cư Canada diện Start-up Visa (Dành cho người khởi nghiệp)

$747 triệu mà IRCC sẽ nhận được là một phần của tổng số $875 triệu trong sáu năm mà chính phủ liên bang Canada đã để dành cho việc chuyển sang kế hoạch nhập cư nhiều năm.

Trong một email, phát ngôn viên của IRCC Lindsay Kemp đã nói rằng các quỹ bổ sung “sẽ đảm bảo rằng chúng tôi có thể tiếp tục quản lý hệ thống nhập cư hợp lý và trách nhiệm,” và nói thêm phần lớn trong số đó sẽ được sử dụng cho các dịch vụ định cư.

“Chi phí định cư sẽ có theo công thức,”, Kemp cho biết. “Khi Canada chào đón nhiều người mới đến hơn thì chi phí sẽ tăng theo tỷ lệ.”

Sự cân bằng của các chi phí bổ sung này sẽ được dùng để hỗ trợ IRCC và các đối tác an ninh của họ.

Chi phí liên quan đến Kế hoạch Nhập cư 2018-2018 của Canada có mục tiêu nhận hơn 1 triệu người nhập cư trong khoảng thời gian 3 năm đó.

Kế hoạch tăng mức nhập cư thông qua chương trình nhập cư kinh tế lên tới 60% cũng sẽ giúp cân bằng chi phí của kế hoạch nhập cư nhiều năm bằng cách giải quyết tình trạng thiếu lao động và hỗ trợ phát triển kinh tế.

“Số lượng người nhập cư cao hơn sẽ góp phần phát triển kinh tế, và cả sự tăng trưởng về khoản thu thuế”, Kemp nói.

IRCC cho biết $747 triệu là tổng số tiền được tiết lộ trong ngân sách năm 2018 của chính phủ liên bang. Bao gồm:

 • $196 triệu trong 5 năm cho Chương trình Lao động Ngoại Quốc Tạm thời(the Temporary Foreign Workers Program)
 • $32 triệu cho một dự án thí điểm để hỗ trợ chương trình loại bỏ các rào cản việc làm đối với những người phụ nữ mới đến.
 • $17 triệu để xử lý các yêu cầu tị nạn trong năm 2018-2019 liên quan đến việc di cư bất thường ở biên giới Canada và Mỹ.
 • $7 triệu trong hơn 5 năm và $800,000 mỗi năm, để thiết lập Chương trình Start-up Visa cho con đường định cư dài hạn. Chương trình này giúp các doanh nghiệp nước ngoài tích cực tìm kiếm các dự án kinh doanh mới ở Canada để mở rộng quy mô và tạo ra nhiều việc làm hơn cho người dân Canada.

1 thought on “Canada giải ngân nguồn kinh phí đầu tư cho chương trình nhập cư mới

 1. Hello ,

  I saw your tweets and thought I will check your website. Have to say it looks very good!
  I’m also interested in this topic and have recently started my journey as young entrepreneur.

  I’m also looking for the ways on how to promote my website. I have tried AdSense and Facebok Ads, however it is getting very expensive.
  Can you recommend something what works best for you?

  Would appreciate, if you can have a quick look at my website and give me an advice what I should improve
  (Recently I have added a new page about FutureNet and the way how users can make money on this social networking portal.)

  I wanted to subscribe to your newsletter, but I couldn’t find it. Do you have it?

  Hope to hear from you soon.

  P.S.
  Maybe I will add link to your website on my website and you will add link to my website on your website? It will improve SEO of our websites, right? What do you think?

  Regards
  Jan Zac

Leave a Reply

Your email address will not be published.