Canada phát động tháng phòng chống gian lận nhập cư

Canada phát động tháng phòng chống gian lận nhập cư

Bộ Nhập Cư Canada đang hướng tới dành tháng 3 để nhấn mạnh những rủi ro của gian lận trong chiến dịch giáo dục của chính phủ về vấn đề này.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nhập cư Canada Ahmed Hussen cho biết Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ thực hiện một số hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về các chủ đề như lừa đảo nhập cư và các trang web gian lận và cách chọn một chuyên gia về nhập cư hoặc tư cách công dân.

Ông Hussen cho biết: “Khi tháng nhận thức quan trọng này bắt đầu, chúng ta phải ghi nhớ rằng chúng ta có thể tự bảo vệ chính mình chống lại sự gian lận nhập cư, lừa đảo quốc tịch và lừa đảo”.

Ông đã đưa ra các ví dụ sau đây về mọi khía cạnh mà tất cả các ứng viên nhập cư nên ghi nhớ:

Hệ thống nhập cư của Canada dựa trên sự công bằng và các hồ sơ đăng ký được xử lý theo từng trường hợp. Không có ai có kết nối đặc biệt và không ai có thể hứa rằng hồ sơ của bạn sẽ được đối xử đặc biệt hoặc đảm bảo rằng nó sẽ được chấp thuận.

Các ứng cử viên nhập cư không bắt buộc phải thuê một đại diện để giúp bạn về đơn xin nhập cư hoặc nhập quốc tịch của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định thuê một đại diện cần chọn cẩn thận và đảm bảo rằng đại diện của bạn được ủy quyền.

Một loại tội phạm nghiêm trọng sẽ giả mạo đại diện cho bạn bằng cách đưa ra các thông báo sai hoặc trình các tài liệu giả mạo khi giao dịch với Chính phủ Canada và làm như vậy có thể gây nguy hiểm cho hồ sơ của bạn hoặc tình trạng nhập cư.

Để tìm hiểu thêm về nơi bạn có thể báo cáo các hành vi gian lận và làm thế nào để đảm bảo một đại diện nhập cư hoặc quốc tịch được ủy quyền, hãy truy cập Canada.ca/immigration-fraud.

Leave a Reply

Your email address will not be published.