Bảo lãnh ông bà/cha mẹ 2019: Tăng số lượng hồ sơ, bỏ xổ số

Bảo lãnh ông bà/cha mẹ 2019: Tăng số lượng hồ sơ, bỏ xổ số

Theo thông báo mới nhất từ Bộ di trú – quốc tịch – tỵ nạn Canada (IRCC) vào ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8, cho biết chính phủ Canada sẽ tăng số lượng hồ sơ được tiếp nhận lên 20,000 hồ sơ trong năm 2019, đồng thời xóa bỏ hình thức “xổ số” như 2 năm vừa qua.

Đây được xem như một tin vui cho những ai đang muốn bảo lãnh ông bà/cha mẹ để đoàn tụ với gia đình. Trước đó, khi được mở lại vào năm 2014, diện bảo lãnh ông bà/cha mẹ chỉ nhận 5000 hồ sơ theo hình thức “first come first serve” (ai nộp trước được duyệt trước).

Sau khi tham khảo, lắng nghe ý kiến của các bên liên quan, đồng thời đã đưa ra thử nghiệm vào năm 2018 vừa qua, Chính phủ Canada đã đưa ra quyết định nhận đến 20,000 hồ sơ, hủy hình thức xổ số như 2 năm vừa qua, áp dụng hình thức “first come first serve”.

Các bước thực hiện việc bảo lãnh cũng sẽ áp dụng theo hình thức:

  • Điền form trên mạng (online): dự kiến sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 1 năm 2019.
  • 20,000 người điều form nói trên đầu tiên sẽ được nhận thư mời để làm hồ sơ bảo lãnh hoàn chỉnh.

Thông tin chi tiết về chương trình này sẽ được Bộ di trú Canada thông báo vào mùa Thu sắp tới đây.

error: Alert: Content is protected !!