Định cư Canada: Cập nhật chương trình bảo lãnh cha mẹ/ông bà năm 2020

Định cư Canada: Cập nhật chương trình bảo lãnh cha mẹ/ông bà năm 2020

Định cư Canada: Cập nhật chương trình bảo lãnh cha mẹ/ông bà năm 2020

 

Theo thông báo chính thức từ Bộ định cư, tị nạn và quốc tịch Canada, chương trình bảo lãnh cha mẹ, ông bà, thường được mở cửa nhận hồ sơ vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới, sẽ bị hoãn lại cho đến khi có thông báo tiếp theo của bộ này. Theo giải thích của Bộ định cư, tị nạn và quốc tịch Canada, việc trì hoãn này là nhằm giúp bộ này có thời gian hoàn thành việc xây dựng một quy trình tiếp nhận cho chương trình bảo lãnh ông bà, cha mẹ trong năm 2020. Cũng theo giải thích từ bộ này, việc hoãn lại chương trình sẽ giúp cho những người đang muốn bảo lãnh cha mẹ, ông bà, có thêm thời gian để chuẩn bị và sắp xếp cho việc làm hồ sơ bảo lãnh khi nó được mở trở lại, dự kiến một lúc nào đó trong năm 2020.

Bộ di trú, tị nạn và quốc tịch Canada khuyến cáo, những người muốn bảo lãnh ông bà, cha mẹ, hãy liên tục theo dõi thông tin chính thức từ website của Bộ di trú, tị nạn và quốc tịch Canada, để có thông tin sớm nhất và chính xác nhất.

Địa chỉ website chương trình bảo lãnh ông bà, cha mẹ, trong phần mô tả hoặc bình luận của chúng tôi. Các bạn có thể nhấn vào link đó để có thông tin chính thức và chính xác nhất bằng tiếng Anh. Nếu những ai gặp khó khăn trong việc đọc và hiểu tiếng Anh, có thể liên lạc với chúng tôi để được lược dịch những ý chính.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship/sponsor-parents-grandparents.html?fbclid=IwAR0-lm4Fq7KQBGAv5MkEX6uhYHn8Bqb10Bf-Kd_y_z_2ovI4rw8h8z1GpJM

Theo tìm hiểu của chúng tôi từ website của Bộ di trú, tị nạn và quốc tịch Canada, bộ này sẽ thông báo chính thức về chương trình bảo lãnh ông bà, cha mẹ, sẽ được thông báo chính thức trễ nhất là ngày 1 tháng 4 năm 2020. Trong thời gian này, Canada sẽ không nhận thêm bất cứ một hồ sơ bảo lãnh ông bà, cha mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!