Express Entry: Ontario phát thư mời cho các ứng viên có điểm từ 433 đến 441

Express Entry: Ontario phát thư mời cho các ứng viên có điểm từ 433 đến 441

Một chương trình Đề cử cấp tỉnh liên quan đến Express Entry trong mục tiêu Ưu tiên về Nhân lực của Ontario, đã phát hành 511 phiếu khảo sát mong muốn hoặc NOIs trong vòng mời mới nhất được tổ chức vào ngày 27 tháng 2.

Trong vòng mời này, NOIs đã được phát ra để tuyển chọn các ứng cử viên Express Entry với điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) từ 433 đến 441.

Chương trình Khuyết điểm Nhập cư Ontario (OINP) đã giải thích rằng NOIs đã được phát cho những ứng viên có hồ sơ Express Entry được gửi từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 22 tháng 2 năm 2018.

Các ứng cử viên trong hệ thống Express Entry nhận được giấy phép từ Ontario có thể nộp đơn xin đề cử từ tình. Nếu đơn xin của họ được chấp nhận, ứng viên sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm số CRS của họ.

Chương trình Ưu tiên về Luồng Nhân lực là một quá trình lựa chọn duy nhất vì nó cho phép OINP tìm kiếm các ứng cử viên Express Entry có điểm số CRS 400 hoặc cao hơn cùng với các tiêu chí khác.

Vòng mời lớn nhất cho tới năm 2018

Đây là lần thứ 5 và là lần thu hút lớn nhất cho Chương trình Ưu tiên về Nhân lực năm 2018. Tổng cộng có 1.808 lời mời đã được Ontario phát đi cho ứng cử viên Express Entry thông qua chương trình này trong hai tháng đầu tiên của năm.

Trong tuyên bố của mình, OINP tuyên bố rằng “sẽ tiếp tục phát hành NOIs một cách thường xuyên cho các ứng viên, những người đạt mức tối thiểu, có điểm CRS là 400 và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.