Hệ thống tính điểm định cư Canada – Express Entry chính thức thay đổi

Theo thông báo trước đây từ Bộ quản lý xuất nhập cảnh Canada, những thay đổi trong luật định cư và thu hút người nhập cư đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/11/2016 vừa qua.

Những thay đổi trong luật định cư Canada, đặc biệt là hệ thống Express Entry theo giải thích của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Canada là nhằm mang lại hơn nữa sự công bằng và trách nhiệm của hệ thống định cư của Canada, nó sẽ mang giúp giải quyết nhu cầu cấp bách và đảm bảo sẽ phát triển nền kinh tế bền vững đối với những người trung lưu.

Sự thay đổi bao gồm “tặng” điểm cho các trường hợp đang có giấy phép làm việc tại Canada và những sinh viên đã tốt nghiệp tại Canada. Thêm vào đó, sẽ tăng thêm thời gian để những người được giấy mời có đủ thời gian để làm hồ sơ xin định cư tại Canada.

Để biết thêm thông tin chi tiết về số điểm trong thay đổi, quý đọc giả nên tham khảo thêm tại website của Bộ di trú Canada tại: http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1153419 hoặc liên lạc với các trung tâm tư vấn đã có giấy phép của Bộ di trú để biết thêm chi tiết.

Nguyễn Hoàng.

error: Alert: Content is protected !!