Li dị, li thân có ảnh hưởng thế nào đến tình trạng Permanent Resident?

Chúng tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi xung quanh việc khi bạn thành thường trú nhân (Permanent Resident-PR) của Canada, li dị (Divorce) và li thân (Legal Seperation) sẽ ảnh hưởng như thế nào đến PR Status của bạn.
Bạn sẽ có PR có điều kiện đi kèm và bạn phải sống với người bảo lãnh trong một cuộc sống tình cảm hôn nhân ( conjugal relationship) trong 2 năm kể từ ngày bạn thành PR.

Tại sao điều kiện này được đưa vào luật?

Điều kiện này được thiết kế để ngăn chặn cách người nước ngoài nhanh chóng có được hộ khẩu thường trú tại Canada bằng cách kết hôn nhân giả mạo. Theo chính phủ , những kết hôn giả ” làm suy yếu sự toàn vẹn của chương trình công dân và nhập cư của Canada . ”

Điều kiện này được đưa vào luật trong năm 2012, đòi hỏi phải có một số cặp vợ chồng được được bảo lãnh theo diện vợ chồng hoặc common-law partner phải sống trong một mối quan hệ vợ chồng liên tục với người bảo lãnh của họ trong ít nhất hai năm sau khi họ trở thành thường trú nhân. Không đáp ứng được điều kiện này có thể dẫn đến việc mất PR.

Một viên chức của sở di trú có quyền tiến hành điều tra ngẫu nhiên để xác minh rằng người bảo lãnh và người được bảo lãnh sống trong một ” mối quan hệ như hôn nhân ” với nhau trong 2 năm . Ngay cả sau thời gian hai năm đã trôi qua , viên chức của sở di trú vẫn có thể điều tra nếu họ có bằng chứng cho thấy các cặp vợ chồng không sống chung với nhau trong khoảng thời gian hai năm.

Thay đổi trong sắp tới
Chính phủ liên bang đang đề xuất thay đổi mà sẽ kết thúc giai đoạn chờ đợi hai năm cho vợ chồng ,common law parter ở lại Canada theo diện bảo lãnh , và cấp cho họ tình trạng thường trú vô điều kiện ngay khi đến Canada . Các nhà phê bình cho rằng các điều kiện 2 năm làm cho một số người được bảo lãnh bị đối xử bạo hành , bị kiểm soát, phải đối mặt với khả năng bị trục xuất , và phải cam chịu sống trong một mối quan hệ lạm dụng tinh thần lẫn thể xác.

Cho đến khi chính phủ đưa những thay đổi được đề xuất nhất định người được bảo lãnh vẫn phải tiếp tục phải đối mặt với rủi ro như vậy nếu mối quan hệ của họ với người bảo lãnh họ bị phá vỡ trong thời gian chờ đợi hai năm .

Khi nào điều kiện áp dụng?

Điều kiện này áp dụng đối với người được bảo lãnh:
• Áp dụng cho hồ sơ bảo lãnh nộp vào hay sau ngày 25/12/2012
• Không có con với người bảo lãnh của họ tại thời điểm họ đã gửi hồ sơ bảo lãnh
• Đã ở trong một mối quan hệ vợ chồng với người bảo lãnh của họ trong hai năm hoặc ít hơn tại thời điểm họ đã gửi hồ sơ bảo lãnh

Xác định nếu điều kiện này áp dụng cho một mối quan hệ không phải là đơn giản. Hãy xem xét các ví dụ sau đây của các cặp vợ chồng, với một người bảo lãnh ở Canada và một nước ngoài không có con chung khi họ nộp đơn bảo lãnh sau ngày 25/12/2012.

Cặp A: Yêu nhau trong hai năm, đã kết hôn, và một năm sau đó nộp hồ sơ bảo lãnh dưới dạng vợ chồng.

Cặp B: Yêu nhau trong một năm, sống chung với nhau trong một mối quan hệ common-law partner trong ba năm, sau đó kết hôn và sau đó, một năm sau đó, nộp hồ sơ bảo lãnh dưới dạng vợ chồng.

Trả lời: Cả 2 trường hợp đều bị dính điều kiện 2 năm

Cặp A : Thời gian yêu nhau trong hai năm không được tính và họ nộp đơn 1 năm sau khi cưới nên bị thiếu mất 1 năm
Cặp B: Thời gian là common-law partner không được tính vì khi họ nộp đơn là họ nộp theo diện vợ chồng , không phải theo diện common-law

Điều kiện không phải là tuyệt đối.. Có những ngoại lệ: 
• Nếu người bảo lãnh qua đời
• Nếu có bằng chứng bị lạm dụng hoặc bỏ bê đối với người được bảo lãnh
• Nếu có bằng chứng người bảo lãnh không bảo vệ được vợ chồng của mình khỏi nguy cơ bị lạm dụng hoặc bỏ bê

Nếu các bạn đang trải qua một cuộc sống hôn nhân sóng gió phức tạp và muốn xin đặc cách thoát khỏi điều kiện 2 năm, các bạn có thể liên hệ Bon Voyage Immigration Services Corp. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc:

Alex Nguyen
Bon Voyage Immigration Services Corp.
#201-439 West Broadway
Vancouver , BC , Canada, V5Y 1R4
1-778-319-1804 or toll free 1-800 832-5176
www.immigrantcanada.net
[email protected]

error: Alert: Content is protected !!