Một phần luật quốc tịch Canada sửa đổi có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay

Như chúng tôi đã đưa tin “Luật quốc tịch Canada sửa đổi chính thức có hiệu lực”, trong đó có một phần được chính phủ Canada hứa hẹn sẽ có hiệu lực trong mùa Thu này. Như đã hứa, hôm nay, ngày 4 tháng 10, Bộ di trú và quốc tịch Canada đã công bố những điểm có hiệu lực trong mua Thu này.

Như đã hứa, hôm nay Bộ trưởng Bộ di trú và quốc tịch Canada, Ahmed Hussen, đã trụ trì một buổi họp báo nhằm công bố một phần trong luật quốc tịch Canada sửa đổi (The Citizenship Act), trước đây là Dự luật C-6 (Bill C-6), những điểm có hiệu lực bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 tới đây hứa hẹn sẽ mang lại sự dễ dàng hơn trong các yêu cầu để trở thành công dân Canada.

Đây là những điểm thay đổi được giới thiệu sau khi dự luật C-24 (Bill C-24) trước đó của chính phủ Canada được Hoàng gia đồng ý (Royal Assent), tạo sự thay đổi đáng kể trong thời gian hiện diện tại Canada và số tuổi được yêu cầu bắt buộc phải thi quốc tịch. Thay đổi mới này sẽ cho phép những người trẻ tuổi hơn và những người lớn tuổi có thể được nhập quốc tịch mà không cần phải làm bài kiểm tra kiến thức. Và những thay đổi này, theo như chính phủ Canada giải thích, sẽ giúp cho những cá nhân trẻ tuổi đang tạo dựng cuộc sống mới tại Canada có thể gia nhập quốc tịch sớm hơn.

Dưới đây là những thay đổi chính sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 tới đây:

Bắt đầu từ ngày 11/10/2017Trước đây
Phải hiện diện tại Canada 3 năm cho trong vòng 5 năm gần nhất mới đủ điều kiện để nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch.

Không có số ngày tối đa cho mỗi năm.

Phải có mặt tại Canada 4 năm trong vòng 6 năm gần nhất mới có đủ điều kiện để nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch.

Mỗi năm phải có mặt tại Canada ít nhất 184 ngày

Những người từ 18 tuổi đến 54 tuổi phải có đủ kiến thức tiếng Anh hoặc tiếng Pháp theo quy định và phải làm bài kiểm tra để gia nhập quốc tịchNhững người từ 14 đến 64 tuổi phải có đủ kiến thức tiếng Anh hoặc tiếng Pháp theo quy định và phải làm bài kiểm tra để gia nhập quốc tịch
Những người hiện diện tại Canada trong vòng 5 năm trước khi xin gia nhập quốc tịch mà chưa có PR (Permanent Resident) sẽ được tính vào thời gian hiện diện tại Canada, mỗi ngày tính bằng 1/2 ngày và tối đa là 1 năm (365 ngày)Không được tính
Phải khai thuế thu nhập (nếu được yêu cầu) 3 năm trong vòng 5 năm gần nhất tương đương với thời gian hiện diện tại Canada để đủ yêu cầu nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịchPhải khai thuế thu nhập (nếu được yêu cầu) 4 năm trong vòng 6 năm gần nhất tương đương với thời gian hiện diện tại Canada để đủ yêu cầu nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch

Những người nào đủ yêu cầu (như nói trên) muốn nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch Canada thì phải nộp sau ngày 11 tháng 10, là ngày mà những thay đổi nói trên bắt đầu có hiệu lực.

Vẫn còn một số những thay đổi trong Luật quốc tịch Canada sửa đổi dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2017, đầu năm 2018 để hoàn thành Luật quốc tịch sửa đổi.

Nguyễn Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!