Nova Scotia muốn thu hút nhiều đối tượng nhập cư là bác sĩ

Nova Scotia muốn thu hút nhiều đối tượng nhập cư là bác sĩ

Tỉnh bang Nova Scotia đã tạo ra dòng nhập cư mới (new immigration stream) để thu hút các bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa.

Chương trình nhập cư bác sĩ mới này chỉ dành cho các bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình (NOC 3112) và bác sĩ chuyên khoa (NOC 3111) với lời đề nghị việc làm bởi Cơ quan Y Tế Nova Scotia hay Trung tâm Y tế Izaak Walton (IWK), tại thủ phủ của tỉnh bang, Halifax.

Chương trình này được thiết kể để đẩy nhanh quá trình nhập cư cho các bác sĩ bằng cách giảm số lượng giấy tờ liên quan.

Trong một tin mới, tỉnh bang đã giới thiệu bác sĩ Jamie Tribo, bác sĩ đầu tiên được tuyển dụng ở Nova Scotia trong dòng nhập cư mới.

Hiện đang làm việc tại Hoa Kỳ, Tribo sẽ tão ra một chương trình tập luyện gia đình tại vùng Cape Breton của Nova Scotia.

“Chúng tôi rất mong chờ được chuyển tới Nova Scotia,”, Bác sĩ Tribo cho biết. “Việc có được giấy phép ý tế ở một nước khác có nghĩa là phải giải quyết rất nhiều rào cản và giấy tờ trước khi bắt đầu các yêu cầu nhập cư. Chương trình nhập cư mới này đã làm cho quá trình đơn giản và ngắn gọn hơn đối với chúng tôi, và nhà tuyển dụng đã giúp rất nhiều trong quá trình thực hiện.”

Bác sĩ Lynne Harrigan, phó chủ tịch về y học và sức khỏe tổng họp của NSHA, cho biết rằng việc tuyển dụng bác sĩ ngoại quốc thật sự cần thiết.

“Chúng tôi đang hoạt động trong một trường đầy tình cạnh tranh trên khắp Canada và quốc tế,”, Harrigan nói. “Dòng nhập cư này cung cấp cho tỉnh bang chúng tôi lợi thế cần thiết.”

Văn phòng nhập cư Nova Scotia (NSOI) và NSHA cho biết họ sẽ hợp tác với nhau để tuyển dụng các bác sĩ ở Anh và Ireland trong năm 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.