Số lượng lao động nước ngoài được định cư tại Canada tăng nhanh

Số lượng lao động nước ngoài được định cư tại Canada tăng nhanh

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Thống kê Canada, số lượng lớn người nhập cư đến Canada làm lao động ngoại quốc tạm thời (Temporary foreign workers) đang được ở lại lâu hơn và được định cư tại Canada.

Báo cáo cho thấy số liệu bốn nhóm người lao động ngoại quốc tạm thời (TFWs) từ 18 đến 64 tuổi đã nhận được giấy phép lao động từ năm 1990 đến 2009. Cùng với đó, số liệu tưởng ứng là hơn 1,3 triệu người giữ giấy phép lao động.

Mặc dù phát hiện của nghiên cứu cho thấy phần lớn TFWs đã bỏ đi trong vòng hai năm kể từ khi có giấy phép làm việc, nhưng đồng thời cũng lưu ý rằng xu hướng ở lại lâu đã tăng lên trong số những người mới đến gần đây.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng kết luật rằng thời gian ở lại vẫn được điều chỉnh nghiêm ngặt, mặc cho điều này được cho là quan niệm sai lầm mà các nước tiếp nhận thường không có quyền kiểm soát bao lâu TFW s cư trú ở nước này.

“Thời gian và loại hình cư trú của TFWs ở Canada bị hạn chế mạnh mẽ bơi các quy định về điều khoản giấy phép lao động của họ”, báo cáo viết.

Để làm việc tại Canada như là một TFW, yêu cầu tuyển dụng là bắt buộc. Tuy nhiên, vẫn có thể có chỗ ở thường trú mà hông cần việc làm, thông quá hệ thống Express Entry Canada.

Báo cáo nghiên cứu về TFWs, những người tới Canada thông qua các chương trình thuộc hai chương trình lớn sau: Chương trình Lao động Ngoại quốc Tạm thời (TFWP) và Chương trình Chuyển dịch Quốc tế (IMP).

Các ví dụ chương trình thuộc TFWP như Chương rình Lao động Nông nghiệp Mùa vụ (SAWP), Chương trình Chăm sóc Tại gia (LCP).

IMP cũng bao gồm một số chương trình khác nhau, bao gồm hầu hết các chuyên gia có trình độ cao, làm việc tại Canada theo các hiệp định quốc tế như NAFTA.

Nghiên cứu xem xét bốn yếu tố để xem xét những gì, nếu có, tác động của họ về thời gian ở lại trong hai nhóm chương trình này. Các yếu tố này là các đặc điểm về tuổi tác, giới tính, điều kiện kinh tế xã hội ở nước sở tại, về hình thức tổ chức ở nước sở tại và điều kiện kinh tế xã hội ở địa phương và khu vực.

Tuy nhiên, không phải tất cả chương trình TFW đều giống nhau khi nói về nơi thường trú. Nghiên cứu lưu ý rằng việc có nơi thường trú phổ biến hơn với người lao động có tay nghề cao.

Nghiên cứu cho thấy điều này phản ánh thực tế “Hệ thống tuyển chọn người nhập cư của Canada sẽ cung cấp cho các ứng cử viên về tài sản, kinh nghiệm làm việc và khả năng ngôn ngữ.”

Trong số các dòng TFWP, những người tham gia Chương trình Chăm sóc Tại gia có thể đăng ký hộ khẩu sau hai năm làm việc toàn thời gian ở Canada, những cũng không có lựa chọn tương tự cho những người làm nông nghiệp theo mùa vụ, những người này phải rời khỏi nước sau 8 tháng. Trong khi những người tham gia LCP trở thành người dân thường trú trong năm thứ 5 ở Canada, thì chỉ có 2% những người chọn SAWP trở thành như vậy sau năm thứ 10 của họ.

Nghiên cứu lưu ý rằng con đường để định cư lâu dài cho người lao động với tay nghê thấp là thông qua các chương trình đề cử của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ, hoặc PNPS, đáp ứng nhu cầu lao động địa phương.

Nước sở tại cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xem TFW ở lại Canada bao lâu, với người từ những nước có mức độ phát triển kinh tế và ổn định xã hội thấp hơn sẽ ở lại Canada lâu hơn so với những người từ nước giàu có và ổn định

Nghiên cứu cho thấy rằng đến năm thứ 5 sau khi làm việc lần đầu, 42,8% TFW từ các nước có GPD bình quân đầu người thấp sẽ có được nơi ở thường trú. Ngược lại, chỉ có 7,4%  TFW từ các nước có GPD cao chuyển sang định cư tại Canada.

Theo nghiên cứu, các đặc điểm cá nhân, điều kiện kinh tế xã hội ở khu vực ít liên quan đến thời gian cư trú. Thay vì đó, những người lao động từ 25 đến 44 tuổi có khuynh hướng ở lại lâu dài hơn so với những người ở độ tuổi trẻ hoặc già hơn.

Tỷ lệ TFW chuyển sang thành nơi ở thường trú cao nhất từ năm thứ hai đến năm thứ năm sau khi có giấy phép làm việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.