Ontario thông qua dự luật chấm dứt đình công tại Đại học York

Ontario thông qua dự luật chấm dứt đình công tại Đại học York

Cơ quan lập pháp Tỉnh Ontario đã thông qua một dự luật, theo đó giúp chấm dứt cuộc đình công kéo dài từ hồi tháng 3 vừa qua tại trường Đại học York.

Trước đó, vào ngày 5 tháng 3 vừa qua, khoảng 3,000 giảng viên tại Đại học York đã tiến hành đình công nhằm yêu cầu nhà trường tăng lương và nâng cao sử ộn định của công việc giảng dạy để chắc chắn rằng họ sẽ không bị thôi việc.

Theo Bộ trưởng lao động tỉnh Ontario, Laurie Scott, cho biết thì chính quyền tỉnh này muốn sử dụng dự luật này để buộc các giảng viên của Đại học York quay trở lại làm việc, đồng thời sẽ gửi trong tài đến giúp hai bên hòa giải để đạt được một thỏa thuận trước khi năm học mới bắt đầu lại vào tháng 9 sắp tới đây.

3 thoughts on “Ontario thông qua dự luật chấm dứt đình công tại Đại học York

  1. Pingback: Tin tức Canada
  2. Pingback: Tin tức Canada
  3. Pingback: Tin tức Canada

Comments are closed.

error: Alert: Content is protected !!