Tổng lãnh sự Canada tại Tp.HCM lên tiếng về việc thay đổi diện du học CES

Những ngày qua, những người Việt Nam quan tấm đến vấn đề du học Canada đã xôn xao việc Chính phủ Canada thay đổi diện du học CES không chứng minh tài chính đang áp dụng thử nghiệm dành cho sinh viên Việt Nam. Nhằm trấn an tâm lý của những người quan tâm, Lãnh sự quán Canada tại Tp.HCM đã ra thông báo chính thức về việc này, dưới đây là nội dung thông báo

Quảng cáo tại đây: 780-782-8485

Chương trình Study Direct Stream (SDS) là chương trình thủ tục nhanh dành cho sinh viên tại bốn quốc gia: Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, và Phi-lip-pin. Đây sẽ là chương trình chung dành cho bốn quốc gia châu Á nói trên với tính chất đánh giá thử nghiệm và sẽ mở rộng áp dụng cho các nước khác sau này.

Khi nào chương trình SDS sẽ được triển khai?
Chương trình SDS sẽ được triển khai trong một vài tuần tới. Hiện chưa có ngày chính thức.

Điều gì đang xảy ra với chương trình CES?
Chương trình CES sẽ được tiếp tục như bình thường, hiện tại chưa có thay đổi gì.

—————^^^—————
What is the SDS?
The Study Direct Stream (SDS) is a facilitation program for students in four countries: Vietnam, India, China, and the Philippines. It will be a single program across the above-named four countries in Asia, with a view to evaluating and eventually expanding it to other countries.

When will the SDS implemented?
The SDS will be implemented in the coming weeks, yet, the exact date has not been announced yet.

What is happening with the CES program?
The program continues with no changes for the time being.

—————^^^—————
Qu’est-ce que le programme Volet direct aux études (SDS)?
Le programme Volet direct aux études (Study Direct Stream – SDS in English) offre un processus rapide aux étudiants dans quatre pays d’Asie : Vietnam, Inde, Chine et les Philippines. Il s’agit d’un programme harmonisé dans le but de l’évaluer et de le mettre en place dans d’autres pays éventuellement.

Quand est-ce que le SDS entrera en vigueur?
Le SDS sera mis en place dans les prochaines semaines et la date exacte n’a pas encore été annoncée.

Qu’est-ce qui arrive avec le programme CES?
Le programme CES continue sans changement pour le moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!