Nhật ký Người mẹ – Trang 4

Từ buổi chia ly
Người Mẹ thương yêu
Đang trong cơn sốc, mất mát lớn lao . . . Tay, chân của con, vẫn chăm làm việc:
Lao công nặng nhọc. 
Cóp nhặt đồng tiền,
Trang trãi mưu sinh . . .
 
Khối óc của con, lại càng chăm hơn:
Dệt những dòng thơ,
Kết lên thô sơ, 
mộc mạc, chân thực
 
Bài thơ Con Cóc
Vần điệu lung tung,
Cóp nhặt linh tinh,
Vòng quanh Kiếp Sống
Tạo nên Ý Nghĩa
Cuộc đời của con :'((
 
Thảo Hiền 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!