Thơ: Khóc Mẹ

Một Kiếp Người,
Cuốn “Trường Thiên Tiểu Thuyết”.
Đóng sách lại rồi, về cõi hư vô !
Mẹ ra đi cho tim con trống vắng :'((
Ôn buồn đau, lặng lẻ nước mắt rơi !
Nước mắt rơi, và nước mắt cứ rơi :'((
Để thấu hiểu: nỗi niềm đang mất mát ! ! !

Thảo Hiền

Tác giả tiếc thương Mẹ khi thân mẫu ra đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!