• 780-782-8485
  • info@vietcan.ca
  • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
  • Follow us:

? Những đại dương nào vây quanh Canada?Question #1: What three oceans border Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tướng Arthur Currie là ai?Question #2: Who is General Sir Arthur Currie?

? Vai trò của tòa án tại Canada là gì?Question #3: What is the role of the courts in Canada?

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tỉnh Alberta?Question #4: What is the name of the Lieutenant-Governor of Alberta?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?Question #5: What is a major river in Quebec?

? Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng nhất về cuộc chiến năm 1812?Question #6: Which of the following sentences best describes the War of 1812?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn có được quyền chất vấn về công việc và tác phong làm việc của cảnh sát tại Canada?Question #7: In Canada, are you allowed to question the police about their service or conduct?

Bạn trả lời sai rồi!

? Nhóm người nào đã khai phá ra đất nước Canada?Question #8: Who are the founding peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho một ví dụ bạn là một người có trách nhiệm trong cộng đồng của mình?Question #9: Give an example of how you can show responsibility by participating in your

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Quebecer là ai?Question #10: Who are the Quebecers?

? Môn thể thao nào là môn thể thao chính trong mùa Đông của Canada?Question #11: What is Canada’s national winter sport?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Những người trung thành với Đế quốc Hoa Kỳ là ai?Question #12: Who were the United Empire Loyalists?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Chính phủ Canada được gọi là gì?Question #13: What is the government of all of Canada called?

? Tỉnh bang nào có múi giờ riêng của mình?Question #14: Which province has its own time zone?

? Diện tích Canada lớn thứ mấy trên thế giới?Question #15: Where does Canada rank in the world’s largest countries?

? Nhà Quốc hội Canada nằm ở đâu?Question #16: Where are the Parliament Buildings located?

? Tỉnh bang nào gia nhập Canada sau cùng?Question #17: Which was the last province to join Canada?

? Ai là người bản địa của Canada?Question #18: Who are the Aboriginal peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Vai trò của Đảng đối lập là gì?Question #19: What is the role of the Opposition parties?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thuật ngữ "Chính phủ có trách nhiệm" nghĩa là gì?Question #20: What does the term “responsible government” mean?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết tên của 2 văn kiện chính trong đó có chứa nội dung về quyền và tự do của chúng ta?Question #21: Name two key documents that contain our rights and freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào được biết đến như là một khu vực đất nông nghiệp phì nhiêu và nhiều nguồn tài nguyên năng lượng?Question #22: Which region of Canada is known for both its fertile agricultural land and valuable energy resources?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm nào dưới đây thuộc trách nhiệm của chính phủ tỉnh bang và vùng lãnh thổ?Question #23: Name two responsibilities of the provincial and territorial government.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu quan trọng.

? Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?Question #24: Why is trade with other countries important to Canada?

? Hãy cho biết những tỉnh bang thuộc các tỉnh Prairie (Đồng bằng) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #25: What are the Prairie provinces and their capital cities?

Bạn đã trả lời sai rồi!

Xin lưu ý:

 • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
 • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
 • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
 • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
 • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
 • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
 • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
 • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
 • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
 • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.