• Follow us:

? Hãy cho biết tỉnh bang nào là tỉnh bang duy nhất sử dụng đồng thời 2 ngôn ngữ chính?Question #1: Which province is the only officially bilingual province?

? Tool tip textQuestion #2: A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

? Nhóm người nào đã khai phá ra đất nước Canada?Question #3: Who are the founding peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Con vật nào được chọn làm biểu tượng của Canada?Question #4: Which animal is an official symbol of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quốc gia nào có cùng biên giới với Canada ở phía Nam?Question #5: Which country borders Canada on the south?

? Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?Question #6: How is a Cabinet Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

? Ai là người có quyền đi bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #7: Who has the right to vote in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Bạn sẽ phải làm gì nếu không nhận được giấy mời đi bầu cử?Question #8: What should you do if you do not receive a voter information card telling you when and where to vote?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Một nữa dân số của Canada sống tại khu vực nào?Question #9: In which region do more than half the people in Canada live?

Bạn trả lời sai rồi!

? Kể tên các đảng hiện đang có trong Hạ Viện Canada và lãnh đạo của họ?Question #10: Name all the federal political parties in the House of Commons and their leaders?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?Question #11: Who is the Queen’s representative in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hiến chương về Quyền và quyền tự do trở thành một phần của Hiến pháp Canada vào năm nào?Question #12: When did the Canadian Charter of Rights and Freedoms become part of the Canadian Constitution?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào đang cầm quyền tại Canada?Question #13: Which federal political party is in power?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào được biết đến như là một khu vực đất nông nghiệp phì nhiêu và nhiều nguồn tài nguyên năng lượng?Question #14: Which region of Canada is known for both its fertile agricultural land and valuable energy resources?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #15: What do you mark on a federal election ballot?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Tỉnh bang nào là nơi sản xuất chính các mặt hàng bột giấy, giấy và thủy điện?Question #16: Which province is the main producer of pulp and paper and hydro-electricity?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?Question #17: When did the British North America Act come into effect?

? Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?Question #18: What did the Canadian Pacific Railway symbolize?

Bạn trả lời sai rồi!

? Ai được gọi là người Voyagers?Question #19: Who were the Voyagers?

? Thế nào được gọi là một người nói tiếng Pháp?Question #20: What is a Francophone?

? Newfoundland gia nhập Canada vào năm nào?Question #21: What year did Newfoundland and Labrador join Canada?

? Nhà Quốc hội Canada nằm ở đâu?Question #22: Where are the Parliament Buildings located?

? Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?Question #23: What country is Canada’s largest trading partner?

Bạn trả lời sai rồi!

? Khi nói đến 2 từ"Underground Railroad" (Đường ngầm) chúng ta nghĩ đến điều gì?Question #24: What was the “Underground Railroad”?

? Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?Question #25: What are the three main groups of Aboriginal peoples?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.