Luyện thi quốc tịch Canada – AB

alberta

? Tôn giáo nào lớn nhất Canada?Question #1: What is the largest religious affiliation in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Canada có 3 vùng lãnh thổ và bao nhiêu tỉnh bang?Question #2: Canada has three territories and how many provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? 3 quốc gia nào nằm trong hiệp định tự do thương mại NAFTA?Question #3: Which three countries are signatories to NAFTA?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Nhà Quốc hội Canada nằm ở đâu?Question #4: Where are the Parliament Buildings located?

? Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?Question #5: What is a major river in Quebec?

? Newfoundland gia nhập Canada vào năm nào?Question #6: What year did Newfoundland and Labrador join Canada?

? Hãy cho biết tỉnh bang nào là tỉnh bang duy nhất sử dụng đồng thời 2 ngôn ngữ chính?Question #7: Which province is the only officially bilingual province?

? Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #8: What do you mark on a federal election ballot?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Những đại dương nào vây quanh Canada?Question #9: What three oceans border Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tướng Arthur Currie là ai?Question #10: Who is General Sir Arthur Currie?

? Một luật trước khi được đưa vào sử dụng (đã thông qua) thì được gọi là gì?Question #11: What do you call a law before it is passed?

Bạn trả lời sai rồi!

? Người Thổ dân chiếm bao nhiêu phần trăm (%) trong số người bản địa?Question #12: What percentage of Aboriginal people are First Nations?

? Con vật nào được chọn làm biểu tượng của Canada?Question #13: Which animal is an official symbol of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào có múi giờ riêng của mình?Question #14: Which province has its own time zone?

? Chính phủ được thành lập như thế nào sau cuộc bầu cử liên bang?Question #15: How is the government formed after a federal election?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Quốc ca của Canada có tên là gì?Question #16: What song is Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

? Le Hang là người mới định cư tại Canada. Luật nào cho phép cô ấy làm việc ngang bằng với một người đàn ông?Question #17: Le Hang is a new immigrant in Canada. What law allows her to take a job at par with a man?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người có quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang?Question #18: Who has the right to run as a candidate in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hãy cho biết tên của 2 văn kiện chính trong đó có chứa nội dung về quyền và tự do của chúng ta?Question #19: Name two key documents that contain our rights and freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 3 thành phần trong quốc hội?Question #20: What are the three parts of Parliament?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tại sao cuộc chiến tại Vimy Ridge lại là một cuộc chiến quan trọng?Question #21: Why is the battle of Vimy Ridge important?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào được biết đến như là một khu vực đất nông nghiệp phì nhiêu và nhiều nguồn tài nguyên năng lượng?Question #22: Which region of Canada is known for both its fertile agricultural land and valuable energy resources?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Chính phủ Canada được gọi là gì?Question #23: What is the government of all of Canada called?

? Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?Question #24: Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thẻ thông tin bầu cử chứa nội dung gì?Question #25: What is a voter information card?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.