? Bạn sẽ làm gì khi đi bầu cử?Question #1: When you vote on election day, what do you do?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Canada có 3 vùng lãnh thổ và bao nhiêu tỉnh bang?Question #2: Canada has three territories and how many provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Kể tên các đảng hiện đang có trong Hạ Viện Canada và lãnh đạo của họ?Question #3: Name all the federal political parties in the House of Commons and their leaders?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Sau cuộc bầu cử liên bang thì đảng nào sẽ được thành lập chính phủ mới?Question #4: After a federal election, which party forms the new government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? 3 quốc gia nào nằm trong hiệp định tự do thương mại NAFTA?Question #5: Which three countries are signatories to NAFTA?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?Question #6: What will you promise when you take the Oath of Citizenship?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

? Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?Question #7: How is a Cabinet Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

? Người đại diện toàn quyền tại tỉnh bang gọi là gì?Question #8: What do you call the Sovereign’s representative in the provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?Question #9: What is a major river in Quebec?

? Vai trò của tòa án tại Canada là gì?Question #10: What is the role of the courts in Canada?

? Kể tên 3 quyền bổ sung được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Quyền tự do của Canada?Question #11: Name three additional rights protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?Question #12: Who is the Queen’s representative in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 đoạn đầu tiên trong bài Quốc Ca Canada?Question #13: Give the first two lines of Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng nhất về cuộc chiến năm 1812?Question #14: Which of the following sentences best describes the War of 1812?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?Question #15: Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government?

? Chính quyền Canada được gọi là gì?Question #16: What is Canada’s system of government called?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Question #17: What does the word “Inuit” mean?

? Hiến chương về Quyền và quyền tự do trở thành một phần của Hiến pháp Canada vào năm nào?Question #18: When did the Canadian Charter of Rights and Freedoms become part of the Canadian Constitution?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?Question #19: What country is Canada’s largest trading partner?

Bạn trả lời sai rồi!

? Ngành nào có đa số người dân Canada đang làm việc?Question #20: In what industry do most Canadians work?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết tên của 5 khu vực tại Canada?Question #21: Name the five regions of Canada

Bạn trả lời sai rồi!

? Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?Question #22: Which province was to first to grant voting rights to women?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào đang cầm quyền tại Canada?Question #23: Which federal political party is in power?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết đâu là 2 ngôn ngữ chính được sử dụng tại Canada?Question #24: What are the two official languages of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết những tỉnh bang thuộc các tỉnh Prairie (Đồng bằng) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #25: What are the Prairie provinces and their capital cities?

Bạn đã trả lời sai rồi!

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.