• 780-782-8485
  • info@vietcan.ca
  • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
  • Follow us:

? Kể tên 6 trách nhiệm chính của một người công dân Canada?Question #1: Name six responsibilities of citizenship

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng nhất về cuộc chiến năm 1812?Question #2: Which of the following sentences best describes the War of 1812?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thượng nghị sĩ được chọn như thế nào? Question #3: How are Senators chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Sự bình đẳng giữa nam và nữ có nghĩa là gì?Question #4: What is meant by the equality of women and men?

Bạn đã trả lời sai. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thuật ngữ "Chính phủ có trách nhiệm" nghĩa là gì?Question #5: What does the term “responsible government” mean?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Kể tên 3 quyền bổ sung được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Quyền tự do của Canada?Question #6: Name three additional rights protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hiến chương về Quyền và quyền tự do trở thành một phần của Hiến pháp Canada vào năm nào?Question #7: When did the Canadian Charter of Rights and Freedoms become part of the Canadian Constitution?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết những tỉnh bang thuộc các tỉnh Prairie (Đồng bằng) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #8: What are the Prairie provinces and their capital cities?

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?Question #9: What will you promise when you take the Oath of Citizenship?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

? Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?Question #10: Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government?

? Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?Question #11: Which province was to first to grant voting rights to women?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm của chính quyền liên bang?Question #12: Name two responsibilities of the federal government.

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Con vật nào được chọn làm biểu tượng của Canada?Question #13: Which animal is an official symbol of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Khi nói đến 2 từ"Underground Railroad" (Đường ngầm) chúng ta nghĩ đến điều gì?Question #14: What was the “Underground Railroad”?

? Tỉnh bang Quebec đã trải qua một thời kỳ của sự thay đổi nhanh chóng, nó được gọi là gì?Question #15: In the 1960s, Quebec experienced an era of rapid change. What is this called?

Bạn trả lời sai rồi!

? Một nữa dân số của Canada sống tại khu vực nào?Question #16: In which region do more than half the people in Canada live?

Bạn trả lời sai rồi!

? Cảng nào lớn nhất và bận rộn nhất Canada?Question #17: Which port is the largest and busiest in Canada?

? Vùng đất nào chiếm diện tích 1/3 diện tích Canada?Question #18: Which region covers more than one-third of Canada?

? Đảng nào sẽ trở thành Đảng đối lập trong quốc?Question #19: Which party becomes the Official Opposition?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Những người Acadian là ai?Question #20: Who are the Acadians?

? Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?Question #21: What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tòa án nào là tòa án cấp cao nhất Canada?Question #22: What is the highest court in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Môn thể thao nào là môn thể thao chính trong mùa Đông của Canada?Question #23: What is Canada’s national winter sport?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ý nghĩa của việc đeo hoa poppy trong ngày Remmbrance Day là gì?Question #24: What is the meaning of the Remembrance Day poppy?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Lá cờ của Canada trông như thế nào?Question #25: What does the Canadian flag look like?

Xin lưu ý:

 • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
 • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
 • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
 • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
 • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
 • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
 • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
 • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
 • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
 • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.