Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 What part of the Constitution legally protects the basic rights and freedoms of all Canadians??Phần nào trong Hiến pháp bảo vệ quyền và quyền tự do cơ bản của người dân?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#2 What three oceans border Canada??Những đại dương nào vây quanh Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#3 Canada has three territories and how many provinces??Canada có 3 vùng lãnh thổ và bao nhiêu tỉnh bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#4 What was the Women’s Suffrage Movement??Phong trào "Women's Suffrage Movement" là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#5 What do you mark on a federal election ballot??Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#6 From where does the name “Canada” come from??Tên Canada được xuất phát từ đâu?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

#7 Which region covers more than one-third of Canada??Vùng đất nào chiếm diện tích 1/3 diện tích Canada?

#8 Which party is the Official Opposition at the federal level??Đảng nào đang nắm cương vị Đảng đối lập trong quốc hội Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#9 How does a bill become a law??Làm sao để một dự luật trở thành một luật được áp dụng?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

#10 Where do most French-speaking Canadians live??Đa số những người Canada nói tiếng Pháp sống ở đâu?

#11 What are the three main groups of Aboriginal peoples??Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

#12 Which three countries are signatories to NAFTA??3 quốc gia nào nằm trong hiệp định tự do thương mại NAFTA?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#13 Name two responsibilities of the federal government.?Hãy cho biết 2 trách nhiệm của chính quyền liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#14 How are Members of Parliament chosen??Thành viên quốc hội được chọn như thế nào?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng có liên quan đến bầu cử!

#15 The Canadian Coat of Arms and motto is “A Mari Usque Ad Mare.” This means:?Biểu tượng và phương châm của Canada "A Mari Usque Ad Mare", điều đó nghĩa là gì?

#16 What does it mean to say Canada is a constitutional monarchy??Khi nói Canada là một nước Quân Chủ Lập Hiến thì điều đó có nghĩa là gì?

#17 Which province was split into two at Confederation??Tỉnh bang nào đã được tách ra thành 2 tỉnh bang sau khi gia nhập Confederation?

#18 What should you do if you do not receive a voter information card telling you when and where to vote??Bạn sẽ phải làm gì nếu không nhận được giấy mời đi bầu cử?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#19 Who are the Quebecers??Quebecer là ai?

#20 What country is Canada’s largest trading partner??Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?

Bạn trả lời sai rồi!

#21 Which animal is an official symbol of Canada??Con vật nào được chọn làm biểu tượng của Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#22 What is the highest court in Canada??Tòa án nào là tòa án cấp cao nhất Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#23 A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:?Tool tip text

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

#24 What is a major river in Quebec??Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?

#25 What year did Newfoundland and Labrador join Canada??Newfoundland gia nhập Canada vào năm nào?

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.