Luyện thi quốc tịch Canada – MN

manitoba

? Hãy cho một ví dụ bạn là một người có trách nhiệm trong cộng đồng của mình?Question #1: Give an example of how you can show responsibility by participating in your

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Ai được gọi là người Voyagers?Question #2: Who were the Voyagers?

? Tỉnh bang nào có diện tích nhỏ nhất Canada?Question #3: Which province in Canada is the smallest in land size?

? Kể tên 3 quyền bổ sung được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Quyền tự do của Canada?Question #4: Name three additional rights protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?Question #5: Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là Thủ tướng đương nhiệm của Canada? Và người này thuộc đảng nào?Question #6: What is the name of the Prime Minister of Canada and his/her party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Những đại dương nào vây quanh Canada?Question #7: What three oceans border Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thuế đầu người là gì?Question #8: What is the “head tax”?

? Ai là người đã đưa Quebec gia nhập Confederation?Question #9: Who led Quebec into Confederation?

? Có bao nhiêu người Canada nhận được huân chương cao quý nhất của Canada?Question #10: How many Canadians have been awarded the Victoria Cross (V.C.), the highest honour available to Canadians?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Phong trào "Women's Suffrage Movement" là gì?Question #11: What was the Women’s Suffrage Movement?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Quốc ca của Canada có tên là gì?Question #12: What song is Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

? Vai trò của Đảng đối lập là gì?Question #13: What is the role of the Opposition parties?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào đang cầm quyền tại Canada?Question #14: Which federal political party is in power?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người có quyền can thiệp vào việc bầu cử của bạn?Question #15: When asked, who must you tell how you voted in a federal election?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?Question #16: What are the three main groups of Aboriginal peoples?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

? Ai là người đứng đầu chính phủ liên bang?Question #17: Who is the Head of Government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào đang nắm cương vị Đảng đối lập trong quốc hội Canada?Question #18: Which party is the Official Opposition at the federal level?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào có múi giờ riêng của mình?Question #19: Which province has its own time zone?

? Tỉnh bang Quebec đã trải qua một thời kỳ của sự thay đổi nhanh chóng, nó được gọi là gì?Question #20: In the 1960s, Quebec experienced an era of rapid change. What is this called?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết tỉnh bang nào là tỉnh bang duy nhất sử dụng đồng thời 2 ngôn ngữ chính?Question #21: Which province is the only officially bilingual province?

? Vai trò của tòa án tại Canada là gì?Question #22: What is the role of the courts in Canada?

? Le Hang là người mới định cư tại Canada. Luật nào cho phép cô ấy làm việc ngang bằng với một người đàn ông?Question #23: Le Hang is a new immigrant in Canada. What law allows her to take a job at par with a man?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Lá cờ của tỉnh bang nào có biểu tượng hoa Lily?Question #24: Which provincial flag features the fleur-de-lys?

? Ngày tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh là ngày nào?Question #25: When is Remembrance Day celebrated?

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.