• Follow us:

? Sự khác biệt giữa Hoàng đế (Vua hoặc Nữ Hoàng) với Thủ tướng là gì?Question #1: What is the difference between the role of the Sovereign and that of the Prime Minister?

? Vai trò của tòa án tại Canada là gì?Question #2: What is the role of the courts in Canada?

? Ai là người lãnh đạo cuộc nổi dành và dành chính quyền tại Fort Garry?Question #3: Who led an armed uprising and seized Fort Garry?

? Hãy cho biết tỉnh bang nào là tỉnh bang duy nhất sử dụng đồng thời 2 ngôn ngữ chính?Question #4: Which province is the only officially bilingual province?

? Ngày tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh là ngày nào?Question #5: When is Remembrance Day celebrated?

? Ai là Thủ tướng đầu tiên của Canada?Question #6: Who was the first Prime Minister of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?Question #7: Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government?

? Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?Question #8: What did the Canadian Pacific Railway symbolize?

Bạn trả lời sai rồi!

? Chính phủ Canada được gọi là gì?Question #9: What is the government of all of Canada called?

? Hãy cho biết tên của 2 văn kiện chính trong đó có chứa nội dung về quyền và tự do của chúng ta?Question #10: Name two key documents that contain our rights and freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ngài Sam Steele là ai?Question #11: Who was Sir Sam Steele?

? Khi nói Canada là một nước Quân Chủ Lập Hiến thì điều đó có nghĩa là gì?Question #12: What does it mean to say Canada is a constitutional monarchy?

? Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?Question #13: How is a Cabinet Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

? Newfoundland gia nhập Canada vào năm nào?Question #14: What year did Newfoundland and Labrador join Canada?

? Việc phát hiện ra insulin (thuốc trị tiểu đường) của Sir Frederick Banting và Charles Best mang ý nghĩa gì?Question #15: What is the significance of the discovery of insulin by Sir Frederick Banting and Charles Best?

? Thông báo nào dưới đây nói sai về một trường học?Question #16: Which of the following statements about residential schools is NOT true?

? Đảng nào sẽ trở thành Đảng đối lập trong quốc?Question #17: Which party becomes the Official Opposition?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Phần nào trong Hiến pháp bảo vệ quyền và quyền tự do cơ bản của người dân?Question #18: What part of the Constitution legally protects the basic rights and freedoms of all Canadians?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho một ví dụ bạn là một người có trách nhiệm trong cộng đồng của mình?Question #19: Give an example of how you can show responsibility by participating in your

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Tool tip textQuestion #20: A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

? Great Lakes nằm ở đâu?Question #21: Where are the Great Lakes?

? Cuộc bầu cử liên bang Canada được tổ chứ vào ngày nào?Question #22: When must federal elections be held?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hãy cho một ví dụ mà ở đó cho thấy sự bình đẳng giữa tiếng Anh và tiếng PhápQuestion #23: Give an example of where English and French have equal status in Canada.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Quebecer là ai?Question #24: Who are the Quebecers?

? Những người trung thành với Đế quốc Hoa Kỳ là ai?Question #25: Who were the United Empire Loyalists?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.