Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 Name six responsibilities of citizenship?Kể tên 6 trách nhiệm chính của một người công dân Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#2 Which provincial flag features the fleur-de-lys??Lá cờ của tỉnh bang nào có biểu tượng hoa Lily?

#3 What did the Canadian Pacific Railway symbolize??Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?

Bạn trả lời sai rồi!

#4 What does the Canadian flag look like??Lá cờ của Canada trông như thế nào?

#5 What country is Canada’s largest trading partner??Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?

Bạn trả lời sai rồi!

#6 What is the “head tax”??Thuế đầu người là gì?

#7 What is a voter information card??Thẻ thông tin bầu cử chứa nội dung gì?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#8 When you vote on election day, what do you do??Bạn sẽ làm gì khi đi bầu cử?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#9 What song is Canada’s national anthem??Quốc ca của Canada có tên là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

#10 What are the three main groups of Aboriginal peoples??Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

#11 Who had played an important part in building the Canadian Pacific Railway (CPR)??Ai là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tuyết đường sắt Canadian Pacific Railway?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#12 What happened at the Battle of the Plains of Abraham??Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến The Plains of Abraham?

#13 Which province was to first to grant voting rights to women??Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#14 What is a major river in Quebec??Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?

#15 Name two key documents that contain our rights and freedoms.?Hãy cho biết tên của 2 văn kiện chính trong đó có chứa nội dung về quyền và tự do của chúng ta?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#16 When did the British North America Act come into effect??Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?

#17 On what date did Nunavut become a territory??Nunavut trở thành vùng lãnh thổ vào ngày nào?

#18 Who is considered the father of Manitoba??Ai được xem như là cha đẻ của tỉnh bang Manitoba?

#19 What is Canada’s national winter sport??Môn thể thao nào là môn thể thao chính trong mùa Đông của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#20 Who do Canadians vote for in a federal election??Người dân Canada sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#21 Name three additional rights protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms?Kể tên 3 quyền bổ sung được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Quyền tự do của Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#22 Name two responsibilities of the federal government.?Hãy cho biết 2 trách nhiệm của chính quyền liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#23 Which province is the main producer of pulp and paper and hydro-electricity??Tỉnh bang nào là nơi sản xuất chính các mặt hàng bột giấy, giấy và thủy điện?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#24 Name two responsibilities of the provincial and territorial government.?Hãy cho biết 2 trách nhiệm nào dưới đây thuộc trách nhiệm của chính phủ tỉnh bang và vùng lãnh thổ?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu quan trọng.

#25 Which Act granted, for the first time in Canada, legislative assemblies elected by the people??Đạo luật nào được ban hành lần đầu tiên tại Canada theo đó hội đồng lập pháp sẽ do dân bầu lên?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.