? ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại quốc hội Canada hiện nay?Question #1: Who is the leader of the Federal Official Opposition Party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến The Plains of Abraham?Question #2: What happened at the Battle of the Plains of Abraham?

? Le Hang là người mới định cư tại Canada. Luật nào cho phép cô ấy làm việc ngang bằng với một người đàn ông?Question #3: Le Hang is a new immigrant in Canada. What law allows her to take a job at par with a man?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Chính phủ được thành lập như thế nào sau cuộc bầu cử liên bang?Question #4: How is the government formed after a federal election?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Phong trào "Women's Suffrage Movement" là gì?Question #5: What was the Women’s Suffrage Movement?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Một luật trước khi được đưa vào sử dụng (đã thông qua) thì được gọi là gì?Question #6: What do you call a law before it is passed?

Bạn trả lời sai rồi!

? Nhóm người nào đã khai phá ra đất nước Canada?Question #7: Who are the founding peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào gia nhập Canada sau cùng?Question #8: Which was the last province to join Canada?

? Phần nào trong Hiến pháp bảo vệ quyền và quyền tự do cơ bản của người dân?Question #9: What part of the Constitution legally protects the basic rights and freedoms of all Canadians?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tool tip textQuestion #10: A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

? Ai được xem như là cha đẻ của tỉnh bang Manitoba?Question #11: Who is considered the father of Manitoba?

? Tòa án nào là tòa án cấp cao nhất Canada?Question #12: What is the highest court in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bài hát nào là Ca khúc Hoàng Gia của Canada?Question #13: What is the name of the Royal Anthem of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn có được quyền chất vấn về công việc và tác phong làm việc của cảnh sát tại Canada?Question #14: In Canada, are you allowed to question the police about their service or conduct?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết 3 cấp chính quyền của Canada?Question #15: What are the three levels of government in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Khi nói đến 2 từ"Underground Railroad" (Đường ngầm) chúng ta nghĩ đến điều gì?Question #16: What was the “Underground Railroad”?

? Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?Question #17: What will you promise when you take the Oath of Citizenship?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

? Những người trung thành với Đế quốc Hoa Kỳ là ai?Question #18: Who were the United Empire Loyalists?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai được gọi là người Voyagers?Question #19: Who were the Voyagers?

? Những đại dương nào vây quanh Canada?Question #20: What three oceans border Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết các tỉnh bang khu vực Central của Canada và thủ đô của các tỉnh này?Question #21: What are the provinces of Central Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? Bạn sẽ làm gì khi đi bầu cử?Question #22: When you vote on election day, what do you do?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hãy cho biết 2 đoạn đầu tiên trong bài Quốc Ca Canada?Question #23: Give the first two lines of Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Việc phát hiện ra insulin (thuốc trị tiểu đường) của Sir Frederick Banting và Charles Best mang ý nghĩa gì?Question #24: What is the significance of the discovery of insulin by Sir Frederick Banting and Charles Best?

? Tỉnh bang nào có diện tích nhỏ nhất Canada?Question #25: Which province in Canada is the smallest in land size?

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.