• 780-782-8485
  • info@vietcan.ca
  • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
  • Follow us:

? Hãy cho biết 3 cấp chính quyền của Canada?Question #1: What are the three levels of government in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết các tỉnh bang khu vực Central của Canada và thủ đô của các tỉnh này?Question #2: What are the provinces of Central Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết những tỉnh bang thuộc các tỉnh Prairie (Đồng bằng) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #3: What are the Prairie provinces and their capital cities?

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết các tỉnh bang thuộc vùng Northern Canada (Phương bắc Canada) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #4: What are the territories of Northern Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?Question #5: What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thẻ thông tin bầu cử chứa nội dung gì?Question #6: What is a voter information card?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Chính phủ Canada được gọi là gì?Question #7: What is the government of all of Canada called?

? Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?Question #8: Why is trade with other countries important to Canada?

? Vùng đất nào chiếm diện tích 1/3 diện tích Canada?Question #9: Which region covers more than one-third of Canada?

? Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?Question #10: What are the three main groups of Aboriginal peoples?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

? Le Hang là người mới định cư tại Canada. Luật nào cho phép cô ấy làm việc ngang bằng với một người đàn ông?Question #11: Le Hang is a new immigrant in Canada. What law allows her to take a job at par with a man?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thượng nghị sĩ được chọn như thế nào? Question #12: How are Senators chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Lá cờ của tỉnh bang nào có biểu tượng hoa Lily?Question #13: Which provincial flag features the fleur-de-lys?

? Người đại diện toàn quyền tại tỉnh bang gọi là gì?Question #14: What do you call the Sovereign’s representative in the provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ý nghĩa của cuộc tấn công ngày 6 tháng 6 năm 1944 của Normandy?Question #15: hat was the significance of June 6, 1944 invasion of Normandy?

? Confederation (Liên bang) có nghĩa là gì?Question #16: What does Confederation mean?

? Ai là Toàn quyền của Canada?Question #17: What is the name of the Governor General?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào được biết đến như là một khu vực đất nông nghiệp phì nhiêu và nhiều nguồn tài nguyên năng lượng?Question #18: Which region of Canada is known for both its fertile agricultural land and valuable energy resources?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là Thủ tướng đầu tiên của Canada?Question #19: Who was the first Prime Minister of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người bản địa của Canada?Question #20: Who are the Aboriginal peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 3 thành phần trong quốc hội?Question #21: What are the three parts of Parliament?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết tên của 5 khu vực tại Canada?Question #22: Name the five regions of Canada

Bạn trả lời sai rồi!

? Sự khác biệt giữa Hoàng đế (Vua hoặc Nữ Hoàng) với Thủ tướng là gì?Question #23: What is the difference between the role of the Sovereign and that of the Prime Minister?

? Hãy cho biết tỉnh bang nào là tỉnh bang duy nhất sử dụng đồng thời 2 ngôn ngữ chính?Question #24: Which province is the only officially bilingual province?

? Quốc ca của Canada có tên là gì?Question #25: What song is Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

Xin lưu ý:

 • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
 • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
 • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
 • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
 • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
 • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
 • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
 • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
 • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
 • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.