Results

Bạn làm rất tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những câu hỏi gợi ý của chúng tôi, không phải là đề thi chính thức!

Chúc bạn may mắn!

Dường như bạn chưa sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch sắp tới, hãy cố gắng học bài thêm nhá!

Chúc bạn may mắn!

#1 Which was the last province to join Canada??Tỉnh bang nào gia nhập Canada sau cùng?

#2 In the 1960s, Quebec experienced an era of rapid change. What is this called??Tỉnh bang Quebec đã trải qua một thời kỳ của sự thay đổi nhanh chóng, nó được gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi!

#3 Give the first two lines of Canada’s national anthem??Hãy cho biết 2 đoạn đầu tiên trong bài Quốc Ca Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

#4 Where are the Great Lakes??Great Lakes nằm ở đâu?

#5 What year did Newfoundland and Labrador join Canada??Newfoundland gia nhập Canada vào năm nào?

#6 What year was Confederation??Confederation (Liên bang) được diễn ra vào năm nào?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#7 What is Canada’s system of government called??Chính quyền Canada được gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#8 Which provincial flag features the fleur-de-lys??Lá cờ của tỉnh bang nào có biểu tượng hoa Lily?

#9 What will you promise when you take the Oath of Citizenship??Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

#10 When did the British North America Act come into effect??Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?

#11 What is the government of all of Canada called??Chính phủ Canada được gọi là gì?

#12 Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government??Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?

#13 What do you mark on a federal election ballot??Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#14 Approximately how many Canadians served in the First World War?

#15 When you vote on election day, what do you do??Bạn sẽ làm gì khi đi bầu cử?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#16 What do you call the Sovereign’s representative in the provinces??Người đại diện toàn quyền tại tỉnh bang gọi là gì?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#17 Which party becomes the Official Opposition??Đảng nào sẽ trở thành Đảng đối lập trong quốc?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#18 When asked, who must you tell how you voted in a federal election??Ai là người có quyền can thiệp vào việc bầu cử của bạn?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

#19 Who had played an important part in building the Canadian Pacific Railway (CPR)??Ai là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tuyết đường sắt Canadian Pacific Railway?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#20 What is the name of the Prime Minister of Canada and his/her party??Ai là Thủ tướng đương nhiệm của Canada? Và người này thuộc đảng nào?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#21 What is a major river in Quebec??Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?

#22 Which region covers more than one-third of Canada??Vùng đất nào chiếm diện tích 1/3 diện tích Canada?

#23 Who do Members of Parliament represent??Thành viên quốc hội đại diện cho ai?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#24 Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine??Ngài Louis-Hippolyte La Fontaine là ai?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

#25 What is the name of the Lieutenant-Governor of New Brunswick??Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tỉnh New Brunswick?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

finish

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.